Zielona gospodarka szansą dla banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza / Multimedia

O zagrożeniach i szansach bankowości spółdzielczej podczas pierwszego z cyklu webinarów tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej mówił dr Andrzej Banasiak, odpowiedzialny w ZBP za obszar studiów i analiz, koordynator Programu Analityczno-Badawczego WIB. Pierwsza sesja miała miejsce 21 stycznia, kolejna odbywa się 28 stycznia.

O zagrożeniach i szansach bankowości spółdzielczej podczas pierwszego z cyklu webinarów tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej mówił dr Andrzej Banasiak, odpowiedzialny w ZBP za obszar studiów i analiz, koordynator Programu Analityczno-Badawczego WIB. Pierwsza sesja miała miejsce 21 stycznia, kolejna odbywa się 28 stycznia.

Dr Andrzej Banasiak w swojej prezentacji wskazał, że istotnym zagrożeniem dla banków, w tym banków spółdzielczych jest wzrost liczby kredytów zagrożonych, tzw. NPL.

Listy zastawne bardzo potrzebne

Wymienił niekorzystne dla banków zjawiska takie jak spadek kredytowania ludności (kredyty gotówkowe i mieszkaniowe) oraz spadek kredytowania mikrofirm oraz MSP, gdzie maleje wartość kredytów obrotowych, inwestycyjnych i w rachunku bieżącym.

Stwierdził, że w Polsce powinien się rozwinąć rynek listów zastawnych po to aby banki mogły pozyskać stabilne finansowanie kredytów dla firm i konsumentów. Jak zauważył środki na rachunkach a vista nie są stabilnym źródłem finansowania kredytów długoterminowych.

Odnosząc się do listów zastawnych wskazał, że w Polsce ten rynek jest 4 razy mniejszy niż w Czechach, a w relacji do Niemiec czy Danii nasz rynek listów zastawnych jest kilkadziesiąt razy mniejszy, i właściwie bez znaczenia, co zilustrował wymownym zestawieniem.

Zarobić na OZE

Wielką szansą dla banków spółdzielczych jest Zielona Gospodarka.  Potrzeby kredytowe dotyczące tego obszaru działalności gospodarczej w jego ocenie sięgają kilkunastu mld złotych rocznie.

Dr Andrzej Banasiak wymienia tu inwestycje w energetyce i ciepłownictwie, które w Polsce jest głównym producentem CO2.

Zwrócił uwagę, że inwestycje w OZE mają coraz częściej charakter rozproszony i dlatego jest to szansa dla banków spółdzielczych, które działają lokalnie i to na obszarze ich działania będą powstawały tego typu inwestycje.

Dodatkowym pozytywnym elementem są ogromne środki unijne, które będą przeznaczone na transformację energetyczną w Polsce.

Pomóc JST w dostępie do finansowania

Szansą dla banków spółdzielczych jest obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego, których dochody z tytułu udziału w podatkach systematycznie maleją, a jednocześnie rosną wydatki.

Aby dalej funkcjonować i inwestować JST będą zmuszone szukać nowych form inwestowania, np. po przez emisję obligacji.

Banki spółdzielcze mogą wspierać samorządy swoim doradztwem, proponować właściwe metody finansowania.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: