Zielony leasing rusza w BZ WBK Finanse & Leasing

Finanse i gospodarka

Firma BZ WBK Finanse & Leasing rozpoczęła finansowanie maszyn i urządzeń energooszczędnych w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce prowadzonego przez PolSEFF. Obok atrakcyjnych warunków pożyczki i leasingu, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy mogą uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do 15% realizowanego projektu oraz bezpłatne i profesjonalne konsultacje dotyczące m.in. wyboru odpowiednich urządzeń i sposobu ich eksploatacji.

BZ WBK Finanse & Leasing podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w marcu tego roku. Teraz 15 mln euro dostępnych w ramach programu PolSEFF i przeznaczonych na finansowanie technologii efektywnych energetycznie trafi w ręce klientów. Przedsiębiorstwa z segmentu MŚP lub rolnicy mogą uzyskać na realizację swoich inwestycji do 1 mln euro w formie leasingu lub pożyczki. Jest jednak jeden warunek: inwestycja, którą może być m.in. zakup maszyn budowlanych, wtryskarek lub urządzeń rolniczych, musi przyczyniać się do zwiększenia oszczędności energetycznej o minimum 20% w stosunku do technologii wykorzystywanej wcześniej.

Z badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych „Motywacje i bariery dla poprawy efektywności energetycznej w małych i średnich firmach w Polsce” wynika, że dla zdecydowanej większości (74%) polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP energia jest istotnym zagadnieniem1. Ponadto przy zakupie nowego sprzętu ponad połowa firm (57%) bierze pod uwagę zużycie energii, a 14% planuje wdrożyć u siebie ekotechnologie. Potencjalny popyt na urządzenia i usługi przyczyniające się do redukcji zużycia energii w Polsce jest spory, jednak inwestorzy na tym polu wciąż zmagają się z barierami, np. z wysokimi kosztami inwestycji – podkreśla Szymon Stryjski, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za sprzedaż oferty finansowania urządzeń energooszczędnych.

Bez kompleksowego wsparcia zgodnego z oczekiwaniami małych i średnich firm, stanowiących ponad 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw, polski rynek urządzeń energooszczędnych nie ma szans na rozwój wzorem zachodniej części Europy. Krajowe inicjatywy lub programy muszą celniej trafiać w potrzeby i oczekiwania małych firm. Powinny być jednocześnie bardziej przystępne, także bardziej promowane, aby zyskać uwagę i zaangażowanie MŚP – Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za rozwój oferty produktowej i marketing.

Oferta finansowania urządzeń energooszczędnych dostępna w ramach programu PolSEFF to szansa na podniesienie jakości i efektywności produkcji oraz redukcję kosztów. Do tego dochodzą korzyści wynikające z samej formuły finansowania (np. obniżenie podstawy do opodatkowania w przypadku leasingu).

1http://www.change.kig.pl/pliki/CHANGE_Rezultaty_badania.pdf

Udostępnij artykuł: