Ziemowit Stempin o wsparciu ze strony grupy banków spółdzielczych i korzyściach płynących ze wspólnych działań

Aktualności / Multimedia

Ziemowit Stempin – Wiceprezes Zarządu SGB-Banku

Ziemowit Stempin: Konsekwentnie naszą rolą jest wsparcie banków spółdzielczych i odbywa się ono w kilku obszarach. Przede wszystkim muszą mieć one konkurencyjną ofertę, ale wiemy, że stopy procentowe prawdopodobnie nie wzrosną, że konkurencja jest coraz większa, więc oprócz rozwoju usług i produktów dla klientów musimy też bardzo mocno patrzeć na efekt skali, synergii. Wszystko po to, aby obniżać koszty działalności w IT, bo staje się to jedną z ważniejszych pozycji naszego rachunku wyników jako grupy. Jest wiele projektów obowiązkowych, które banki muszą zrealizować z własnych środków. To wiąże się z licencjami, obniża kapitały, podwyższa koszty bieżącej działalności. Cały czas bardzo aktualne są też kwestie bezpieczeństwa i tu nakłady są coraz większe.

Bank zrzeszający powinien mieć odpowiedni dla banków zrzeszających katalog usług, aby mogły skorzystać z profesjonalnych, tańszych usług, ale zapewniających odpowiedni poziom jakości i bezpieczeństwa. Docelowo cały czas darzymy w tym kierunku, że najlepszym rozwiązaniem jest wspólny system, wielopodmiotowy, gdzie bank zachowuje swoją niezależność w polityce handlowej i może bardziej koncentrować się na zarządzaniu bankiem i sprzedażą, a my jako bank zrzeszający jesteśmy w stanie świadczyć usługi, które bank outsourcuje ze swojego obszaru. Taka jest rola zrzeszeń. To co udaje się nam w systemie kartowym może się nam udać w szerszym katalogu usług informatycznych. Na technologie – w pozytywnym sensie – jesteśmy skazani. Nie musimy się przekonywać, że coraz więcej osób korzysta z internetu. Rynek przechodzi na bankowość mobilną i to się będzie rozwijało, to już jest fakt. Musimy w tym środowisku też się znaleźć, zachowując jednocześnie naszą indywidualną relację z klientem. To jest najważniejsze w tej chwili.

Centrum Usług Wspólnych to hasło, które można wypełnić konkretnymi usługami, produktami. Zrzeszenie SGB Centrum Usług Wspólnych posiada. Mamy zrzeszeniowe centrum przetwarzania danych, centrum zapasowe, czyli od strony trwardej informatyki, mamy też jednostkę, która dba o bezpieczeństwo, usługi typu hosting dla banków spółdzielczych. Mamy też usługę pełną, w której dostarczamy bankom spółdzielczym gotowe rozwiązanie. Przykładem jest chociażby wdrożenie kanałów elektronicznych, gdzie dostarczyliśmy bankom rozwiązanie, łącznie z migracją ich klientów – to pełne rozwiązanie najlepiej funkcjonuje w oparciu o jedną platformę elektroniczną.

Ważne, aby te usługi, które wytworzyliśmy i oferujemy bankom spółdzielczym były masowo wdrażane. Wtedy przynoszą one efekt skali. Świat się rozwija i my też. W tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad wspólnym kontem – abyśmy, jako zrzeszenie SGB, na bazie platformy informatycznej, mogli pokazać, że mamy konto SGB, które będzie dostępne w większości banków.

Bardzo ważne, oprócz typowych projektów biznesowych i regulacyjnych, które musimy zrobić, jest myślenie o społecznej odpowiedzialności naszego biznesu. Działamy w takich regionach, że powinniśmy dostarczać naszym klientom – mieszkańcom średnich i mniejszych miejscowości – usługi związane z administracją publiczną. Tu widać, że kwestia informatyzacji bardzo poszła do przodu. W związku z tym połączenie sił bankowych z siłami administracji publicznej, po to aby klientom bylo wygodniej i łatwiej, jest bardzo istotne. Musi to jednak stwarzać wartość dodaną dla naszych klientów i musi być zrobione za odpowiednią cenę.

Materiał wideo dostępny na kanale youtube

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: