Zintegrowane rozwiązanie płatnicze cCredit od SIX Payment Services oferuje płatności zbliżeniowe

Finanse i gospodarka

SIX Payment Services rozpowszechnia funkcję płatności zbliżeniowych do infrastruktury płatniczej cCredit używanej przez międzynarodowe sieci sprzedaży. W czasie wzmożonych zakupów w okresie przedświątecznym, sprzedawcy mogą korzystać z tej funkcji, aby przyspieszyć płatność w kasie,  tym samym skracając czas oczekiwania klientów w kolejce. Nie ma potrzeby wkładania karty do czytnika kart. Wystarczy, że klient zbliży swoją kartę do terminala. Płatności zbliżeniowe z cCredit są więc znacznie szybsze niż transakcje gotówkowe i inne rodzaje płatności kartowych.

W Polsce cCredit został wdrożony ponad 1000 razy, co daje nam trzecie miejsce w Europie jeśli chodzi o popularność tego rozwiązania. Dwa pierwsze należą kolejno do Niemiec i Szwajcarii.

Przyspieszenie procesu płatności to wyzwanie dla sprzedawców przez cały rok. Efektywne płatności nabierają jednak wyjątkowego znaczenia w okresie przedświątecznym, kiedy liczba transakcji wzrasta lawinowo.

Płatności zbliżeniowe spełniają kryteria efektywności i oferują klientom większą wygodę niż w przypadku standardowej płatności przy użyciu karty kredytowej lub gotówki. Proces płatności odbywa się znacznie szybciej, a czas oczekiwania ulega skutecznemu skróceniu. Do kwoty 25 EUR w UE, 40 CHF w Szwajcarii lub 50 PLN w Polsce, klienci mogą dokonywać płatności na ogół bez podania kodu PIN lub podpisu. W przypadku wyższych kwot, ze względów bezpieczeństwa, klienci zostaną poproszeni o podanie kodu PIN lub podpis na potwierdzeniu płatności.

cCredit od SIX Payment Services to oprogramowanie bezpośrednio integrowane z systemem kasowym. Nie ma potrzeby, aby ręcznie wprowadzać należną kwotę do drugiego urządzenia. Zamiast tego, kwota jest przenoszona bezpośrednio z kasy na terminal płatniczy. To sprawia, że płatność za pomocą cCredit jest znacznie szybsza i mniej podatna na błędy niż w innych rozwiązaniach. Oprogramowanie może być obsługiwane lokalnie w systemie kasowym lub centralnie na serwerze.

Dzięki międzynarodowej standaryzacji interfejsu kasowego, cCredit może być teraz używany z terminalem płatniczym Yomani XR w 14 krajach Europy. Płatności mogą więc być obsługiwane za pomocą zestandaryzowanego rozwiązania płatniczego w różnych, także zagranicznych, oddziałach firmy. Korzystanie z cCredit umożliwia sprzedawcom oszczędności na kosztach logistyki, aktualizacji oprogramowania kasowego oraz szkoleń personelu.

Funkcja zbliżeniowa z cCredit jest obsługiwana przez wiodące firmy obsługujące karty kredytowe dla płatności zbliżeniowych: MasterCard PayPass i PayWave od VISA. Umożliwia to klientom realizację szybkich i bezpiecznych płatności zbliżeniowych w sklepach przy użyciu karty kredytowej. ExpressPay od American Express dołączy do tej listy do końca roku.

Źródło: SIX Payment Services

Udostępnij artykuł: