Zjazd Polskiego Związku Windykacji – kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce

Relacje

Członkowie Polskiego Związku Windykacji starają się dostosować sposób funkcjonowania do zmieniającej się roli windykacji w czasach kryzysu gospodarczego. Dochodzenie wierzytelności nie powinno kojarzyć się tylko z odzyskiwaniem należności. Coraz częściej firmy windykacyjne pełnią także funkcję edukacyjną.

Członkowie Polskiego Związku Windykacji starają się dostosować sposób funkcjonowania do zmieniającej się roli windykacji w czasach kryzysu gospodarczego. Dochodzenie wierzytelności nie powinno kojarzyć się tylko z odzyskiwaniem należności. Coraz częściej firmy windykacyjne pełnią także funkcję edukacyjną.

Uczą jak gospodarować finansami, jak unikać wchodzenia w spiralę zadłużenia i w jaki sposób można wychodzić z problemów finansowych. Związek współpracuje z organami administracji publicznej, a jego przedstawiciele biorą udział w posiedzeniach komisji, przedstawiają opinie w sprawie nowelizacji aktów prawnych i regulujących branżę windykacyjną.

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku, w Pałacu Czarny Las w Woźnikach odbył się Zjazd Członków Polskiego Związku Windykacji. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PZW oraz przedstawiciele firm windykacyjnych nienależących do Związku a kształtujących rynek wierzytelności w Polsce w tym przedstawiciele biur informacji gospodarczej, wywiadu gospodarczego i giełd wierzytelności. W trakcie Zjazdu wymieniano się doświadczeniami i informacjami dotyczących zmieniającej się sytuacji w branży windykacyjnej. Mariusz Hildebrand, prezes zarządu BIG InfoMonitor poinformował o zmianach w prawie w zakresie rynku wierzytelności. W tym o projekcie Ministerstwa Gospodarki "Zielona Księga o systemie informacji o wiarygodności płatniczej". Jak również o planowanych zmianach w ustawie o BIG. Wspomniał o planowanym utworzeniu w 2016 roku Centralnego Rejestru Dłużników Ministerstwa Finansów. Andrzej Osiński wiceprezes zarządu Bisnode Polska przedstawił możliwości i efekty wykorzystania narzędzi oferowanych przez firmę w procesie dochodzenia roszczeń, w szczególności możliwości weryfikacji, poprawiania i uzupełniania danych o podmiotach gospodarczych i wyceny portfeli wierzytelności. O znaczeniu pełnej informacji w procesie windykacji mówił Piotr Badura z firmy Deltavista Services.

PZW czynnie włącza się w promocję i reprezentowanie interesów branży windykacyjnej w Polsce, i w Europie. Zarząd promuje Polski Związek Windykacji i jego członków w kraju oraz na forum międzynarodowym - PZW jest reprezentowany w zarządzie FENCA, w którym Piotr Badowski prezes PZW, pełni funkcję skarbnika. W trakcie Zjazdu mówiono o planach Związku na lata 2014-2015. Chodzi między innymi o udział PZW w międzynarodowych projektach edukacyjnych takich jak program "Leonardo da Vinci" oraz nowy Projekt Erasmus+. W tym programie Polski Związek Windykacji chce uczestniczyć wraz z partnerami: IVÖ (Austria), BDIU (Niemcy), DIA (Niemcy), CSA (Wielka Brytania), FENCA (Norwegia/Europa) oraz EOS Ltd. (Niemcy/Europa), który będzie poświęcony zapobieganiu niewypłacalności konsumenckiej w Europie.

Źródło: Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: