Złoty odrabia straty, nadal słabszy, niż konkurenci

Komentarze ekspertów

Złoty zmniejszył dystans do walut podobnych gospodarek po pozytywnej decyzji agencji Fitch. Dziś jednak potencjalne ryzyko dla jego wyceny stwarza decyzja Rady Ministrów w sprawie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Możliwe pogorszenie perspektyw finansowych kraju. Czynniki globalne nadal sprzyjają aprecjacji złotego.

Złoty zmniejszył dystans do walut podobnych gospodarek po pozytywnej decyzji agencji Fitch. Dziś jednak potencjalne ryzyko dla jego wyceny stwarza decyzja Rady Ministrów w sprawie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Możliwe pogorszenie perspektyw finansowych kraju. Czynniki globalne nadal sprzyjają aprecjacji złotego.

Jak można było się spodziewać weekendowa próba zamachu stanu w Turcji negatywnie wpłynęła na wycenę tamtejszych aktywów finansowych. Giełda w Istambule spadła blisko 8 proc. notując najgorszy dzień od 2013 r. Traciły obligacje, a lira powróciła w relacji do głównych walut do poziomu bliskiego szczytowi wyprzedaży z piątku. Agencja ratingowa Fitch ostrzegła, że wzrost napięcia politycznego w kraju stwarza presję na obniżkę oceny kredytowej (obecnie na poziomie BBB-). Agencja podkreśla znaczne uzależnienie od kapitału zagranicznego Ankary, co jest groźnym zjawiskiem w sytuacji spadku zaufania do emitenta. Fitch opublikuje raport z oceną 19 sierpnia.

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny. Zakłada on możliwość przechodzenia na emeryturę kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat. Kluczową kwestią jest, czy odwrócenie reformy będzie połączone ze stażem pracy. Niepokojąco brzmi wypowiedź rzecznika rządu R. Bochenka, który stwierdził: "wsłuchując się w to, co mówi premier rządu, wydaje mi się to mało realne. (...) będziemy realizować nasze obietnice wyborcze (a ona - przyp.) mówiła jasno i wyraźnie o obniżeniu wieku emerytalnego. Nie było w niej mowy o uzależnieniu go od stażu pracy". Premier B. Szydło zapewniała, że jej celem i założeniem jest przyjęcie ustawy zmieniającej wiek emerytalny do końca roku. Resorty finansów, gospodarki i edukacji chcą powiązania wiek ze stażem pracy, jako dodatkowym warunkiem przejścia na emeryturę. Takie rozwiązanie miałoby pozwolić na utrzymanie deficytu finansów publicznych poniżej progu 3 proc., jeśli sfera budżetowa miałaby uzyskać w 2017 r. podwyżki płac. Prezydencki projekt nie zawiera takich zapisów. Także zdaniem szef Komitetu Stałego Rady Ministrów H. Kowalczyka, rekomendowane będzie przyjęcie pozytywnej opinii wprost, bez żadnych poprawek, dla prezydenckiego projektu ustawy. Według Ministerstwa Finansów, w zależności od harmonogramu wprowadzania rozwiązań koszty obniżenia wieku emerytalnego wynosiłby między 7-8 mld zł rocznie.

Przyjęcie przez rząd i przegłosowanie w sejmie ustawy w kształcie zaproponowanym przez prezydenta niesie ryzyko jej negatywnego wpływu na notowania złotego. Póki co rynek pozytywnie zareagował na piątkową decyzję Fitch. Złoty umocnił się do najważniejszych walut o ok. 1 proc. Był jedną z najmocniejszych walut emerging markets. Lepiej wczoraj zachowywał się jedynie południowoafrykański rand.

Niejako "na osłodę" ewentualnej negatywnej z punktu widzenia kondycji finansów publicznych ustawy emerytalnej, Ministerstwo Finansów ma w najbliższych dniach przedstawić raport z realizacji budżetu państwa za 6 miesięcy 2016 r. Ma ona być, zdaniem ministra Szałamachy, bardzo dobra. "Notujemy przyzwoite tempo wzrostu dochodów podatkowych i także niższe zaawansowanie wykonania deficytu". Dodał, że dynamika dochodów podatkowych wyprzedza wzrost PKB. "To jest coś, co cieszy cały rząd" - oświadczył.

Damian Rosiński Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: