Złoty umacnia się względem euro

Komentarze ekspertów

Złoty umocnił się w poniedziałek względem euro do poziomów, które były ostatnio obserwowane 4 stycznia bieżącego roku. Poniedziałkowe minimum do godziny 19:04 zostało wyznaczone na poziomie 4,2734.

Złoty umocnił się w poniedziałek względem euro do poziomów, które były ostatnio obserwowane 4 stycznia bieżącego roku. Poniedziałkowe minimum do godziny 19:04 zostało wyznaczone na poziomie 4,2734.

Spoglądając na wykresie notowań EURPLN widzimy, że nasza waluty względem EUR umacnia się systematycznie od 21 stycznia i trend do chwili obecnej trwa nieprzerwanie, a złoty wobec euro zyskał od wspomnianego minimum ponad 5,5 proc. Jest to największa systematyczna aprecjacja od stycznia 2015 roku, kiedy to nasza waluta zyskiwała z drobnymi korektami, aż do kwietnia 2015 (od styczniowego minimum do kwietniowego szczytu PLN umocnił się wobec EUR o prawie 11 proc.

Za obecny ruch na rynku walutowym odpowiada m.in. prowadzona przez Europejski Bank Centralny luźna polityka monetarna, w ramach której EBC zdecydowało się na ostatnim czwartkowym posiedzeniu ciąć stopy procentowe i rozszerzyć program skupu aktywów. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej ze spokojem przyjąła działania Mario Draghiego, pozostawiając stopy na niezmienionym poziomie. Dodatkowo rynek, na podstawie OIS, przesunął oczekiwania odnośnie cięcia w Polsce z terminu od 3-6 miesięcy na 12 miesięcy od teraz. Dywergencja w bieżącym oprocentowaniu walut oraz polityce monetarnej sprzyja złotego.

Dodatkowo PLN zyskuje dzięki ustabilizowaniu się sytuacji politycznej w naszym kraju oraz na odbiciu w cenach surowców, co zwiększa także popyt ze strony inwestorów zagranicznych na akcje największych polskich spółek paliwowych czy surowcowych.

Na tę chwilę zagrożeniem dla złotego wydają się być działania FED. Inwestorzy oddalając wcześniej oczekiwania odnośnie tempa podwyżek stóp w USA zaczęli sprzyjać sytuacji na rynkach wschodzących. Jeśli jednak Rezerwa Federalna ogłosi, że zamierza podnosić stopy trzykrotnie w tym roku, to sytuacja może stać się mniej korzystna. Zdaje się, że ogłoszenie dwóch podwyżek będzie bardziej neutralne, a jedna podwyżka i tak już jest w cenach (na podstawie fed funds futures).

Daniel Kostecki
Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych
HFT Brokers

Udostępnij artykuł: