Zmarł Andrzej Ziółkowski, wieloletni współpracownik Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych

Aktualności / Wydarzenia

Andrzej Ziółkowski

21 grudnia zmarł  Andrzej Ziółkowski. Był związany z bankowością od 40 lat. Pełnił szereg funkcji kierowniczych w bankach, które łączył z m.in. z działalnością naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Studenci WSB wyróżnili go tytułem Wykładowca 10-lecia”.

Andrzej Ziółkowski uczestniczył w pracach Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu, a od 2007 roku był członkiem Zarządu.

Oddział PTE w Toruniu organizował liczne seminaria oraz wykłady otwarte. Ich tematami m.in. były: polityka stabilizacyjna w Polsce; zmiany w prawie bankowym, gwarantowany fundusz bankowy, listy zastawne, hipoteka i tajemnica bankowa, na których wygłaszał referaty Andrzej Ziółkowski

Andrzej Ziółkowski przez wiele lat był współpracownikiem Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i przedstawicielem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w tymże Komitecie.

Pełnił funkcję Członka Prezydium Komitetu Standardów z ramienia Szkół Bankowych i Członka Komisji Egzaminacyjnych w Systemie Standardów ZBP. Był organizatorem kursów i egzaminów certyfikacyjnych dla studentów WSB Toruń.

Został odznaczony przez Związek Banków Polskich Medalem Mikołaja Kopernika za wkład w rozwój funkcjonowania polskiego sektora bankowego.

Rodzina zmarłego Andrzeja Ziółkowskiego informuje, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 7.01.2022 roku o godzinie 13.00 w kościele Farnym w Chełmnie.

Rodzinie i Przyjaciołom Andrzeja Ziółkowskiego składamy wyrazy współczucia.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: