Zmarł Kazimierz Małecki

Gospodarka / Wydarzenia

Zmarł Kazimierz Małecki, były wiceprezes PKO BP oraz były prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Współtwórca Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Kazimierz Małecki, źródło KIR

Zmarł Kazimierz Małecki, były wiceprezes PKO BP oraz były prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Współtwórca Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Kazimierz Małecki pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Kancelarii Sejmu, gdzie w latach 1985-1987 był dyrektorem Biura Prawnego. Następnie w latach 1987-1989 pracował w Urzędzie Rady Ministrów, na stanowisku podsekretarza stanu.

Równocześnie pełnił funkcję rzecznika rządu ds. sejmowych, a od września 1988 r. był również sekretarzem Rady Ministrów.

W roku 1989 rozpoczął pracę w Kancelarii Prezydenta RP na stanowisku zastępcy szefa Kancelarii ds. prawnych. W 1991 roku powrócił do pracy w Urzędzie Rady Ministrów, obejmując stanowisko sekretarza stanu i sekretarza Rady Ministrów, gdzie do 1993 roku był odpowiedzialny za proces tworzenia prawa oraz organizację pracy Rady Ministrów.

Kazimierz Małecki był związany z sektorem bankowym od 1993. W latach 1993-1996 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy prezesa Zarządu w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A., gdzie odpowiadał za przygotowanie strategii rozwoju banku, działalność korporacyjną i wdrożenie systemu informatycznego.

W 1996 r. podjął pracę w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku wiceprezesa Zarządu. Odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie strategii banku, bankowość detaliczną i rozwój sieci placówek. Przewodniczył Komitetowi Sterującemu ds. wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.

W latach 2002 - 2006 pracował w PKO Banku Polskim S.A. W styczniu 2002 r. został powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego do pełnienia funkcji kuratora tego banku. W lipcu 2002 r. objął stanowisko wiceprezesa, I zastępcy prezesa Zarządu. Nadzorował Piony: Strategii i Planowania, Organizacji i Restrukturyzacji Banku, Rynku Kapitałowego oraz Departament Prawny.

Przewodniczył również Komitetowi Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitetowi Sterującemu ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Ponadto przewodniczył Radzie Nadzorczej PTE Bankowy oraz Radzie Nadzorczej TFI CS/PKO BP.

W 2007 roku został prezesem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Pełnił tę funkcję do 2016 roku. Pod zarządem Prezesa Kazimierza Małeckiego, KIR wdrożył wiele rozwiązań skutecznie wspierających rozwój nowoczesnych usług finansowych w Polsce.

W 2012 r. KIR wprowadził na rynek Express Elixir - drugi w Europie i jeden z pierwszych na świecie system przelewów natychmiastowych, kilka lat wcześniej uruchomiony został produkcyjnie Paybynet - system szybkich płatności internetowych typu pay-by-link, funkcjonujący również w administracji publicznej.

W 2016 r. w sposób istotny poszerzony został zakres działania systemu Ognivo - poprzez uruchomienie Centralnej informacji o rachunkach bankowych oraz modułu służącego elektronizacji zajęć wierzytelności z rachunku bankowego.

Ponadto za kadencji Prezesa Kazimierza Małeckiego, KIR rozpoczął ścisłą współpracę z Polskim Standardem Płatności, który wykorzystuje systemy rozliczeniowe KIR: Elixir do obsługi płatności mobilnych BLIK oraz Express Elixir do realizacji przelewów na numer telefonu w czasie rzeczywistym.

Prezes Kazimierz Małecki był jednym z inicjatorów powstania Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Kazimierz Małecki był radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Kazimierza Małeckiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 2016 został wyróżniony przez Związek Banków Polskich Medalem Kopernika.

Udostępnij artykuł: