Zmarł prof. Władysław Baka, były prezes Narodowego Banku Polskiego i uczestnik obrad Okrągłego Stołu

Wydarzenia

Zmarł prof. Władysław Baka, w latach1985–88 i 1989–90 Prezes Narodowego Banku Polskiego.

prof. Władysław Baka

Zmarł prof. Władysław Baka, w latach1985–88 i 1989–90 Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Profesor Władysław Baka w latach 1980-1990 tworzył koncepcję reformy gospodarczej oraz rynkowej przebudowy polskiej bankowości. Od 1981 roku do 1985 roku był ministrem – członkiem Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu do spraw reformy gospodarczej.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych pełnił funkcję Gubernatora z ramienia Polski w Banku Światowym. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu gdzie współprzewodniczył z prof. Witoldem Trzeciakowskim zespołowi ds. gospodarki i polityki społecznej.

Prof. Władysław Baka aktywnie uczestniczył w budowie współczesnego systemu bankowego, w tym gwarantowania depozytów.  W efekcie wysiłków profesora Władysława Baki i Zdzisława Sadowskiego nastąpił powrót Polski do międzynarodowych instytucji finansowych.

W połowie  1990 roku podczas spotkania w ramach Rady Banków przy NBP z kilkunastoma prezesami największych banków w kraju prof. Władysław Baka potwierdził zasadność inicjatywy środowiska w sprawie utworzenia silnej organizacji samorządowej banków, opartej na zasadzie dobrowolności i zdolnej do reprezentowania środowiska.

To przyspieszyło prace nad powołaniem Związku Banków Polskich, który powstał już w styczniu 1991 roku.

Prof. Władysław Baka był autorem licznych publikacji z dziedziny ekonomii, a w szczególności bankowości centralnej i systemów gwarantowania depozytów oraz reformy gospodarczej.

Źródło: alebank.pl
Udostępnij artykuł: