Zmiana członka Zarządu BGK nadzorującego sprzedaż

Tylko u nas

Jerzy Jacek Szugajew objął 13 marca stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie sprawował nadzór nad obszarem sprzedaży BGK. Zastąpił Piotra Laseckiego, który po 12 latach pracy dla BGK podejmie nowe wyzwania zawodowe.

Jerzy Jacek Szugajew objął 13 marca stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie sprawował nadzór nad obszarem sprzedaży BGK. Zastąpił Piotra Laseckiego, który po 12 latach pracy dla BGK podejmie nowe wyzwania zawodowe.

Rada Nadzorcza BGK na posiedzeniu 13 marca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Jerzego Jacka Szugajewa na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się 1 lipca 2012 r. i wygasa 30 czerwca 2017 r.

Jerzy Jacek Szugajew będzie sprawował nadzór nad obszarem sprzedaży, kontynuując realizację celu strategicznego, jakim jest umocnienie BGK w roli banku rozwoju. Nastąpi to poprzez zaangażowanie banku w finansowanie przedsięwzięć w ramach programu "Inwestycje polskie" w nowych obszarach, dostosowanie działalności poręczeniowo-gwarancyjnej do zmieniających się warunków otoczenia, a także wypracowanie nowych form finansowania eksporterów.

Jerzy Jacek Szugajew od ponad 20 lat związany jest z sektorem bankowym. W tym okresie sprawował stanowiska kierownicze i był odpowiedzialny przede wszystkim za strategie banków oraz relacje z klientami. W latach 2009-2014 zajmował stanowisko prezesa Zarządu Rabobank Polska S.A., a od października 2014 r. pracował w PKO Banku Polskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ABN Amro Bank (w Warszawie i w holenderskiej centrali banku w Amsterdamie), w Citibank Poland oraz Narodowym Banku Polskim.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz Uniwersytetu Sztokholmskiego w zakresie bankowości i finansów.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: