Zmiana na stanowisku prezesa MetLife TUnŻiR

Kadry

Mirosław Kisyk zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (TUnŻiR S.A.). Na to stanowisko powołano Monikę Spadło-Kolano.

Logo MetLife
Źródło: MetLife

Mirosław Kisyk zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (TUnŻiR S.A.). Na to stanowisko powołano Monikę Spadło-Kolano.

Monika Spadło-Kolano została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego #MetLife TUnŻiR S.A. w Polsce @MetLife

Zarząd MetLife TUnŻiR S.A. poinformował, że Mirosław Kisyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki i jednocześnie zakończył współpracę z MetLife 8 października.

Mirosław Kisyk rozpoczął pracę w MetLife w 2002 roku na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Subregionie Polska i Nowe Rynki, w ramach którego był odpowiedzialny za Sprzedaż i Dystrybucję w Polsce, Rumunii oraz w krajach bałtyckich. W kwietniu 2012 roku został mianowany Szefem Dystrybucji i Strategii w Europie Środkowej, a w 2015 roku został Dyrektorem Generalnym MetLife Ukraina. W marcu 2018 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego MetLife Polska.

Zarząd MetLife TUnŻiR S.A. jednocześnie poinformował, że Monika Spadło-Kolano została dziś powołana na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Powołanie Moniki Spadło-Kolano na prezesa spółki wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie zawodowe

Monika Spadło-Kolano rozpoczęła pracę w MetLife w 2001 roku na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Reklamacji w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. Szeroka wiedza z zakresu prawa umożliwiła jej w 2007 roku przeniesienie do Departamentu Prawnego, w którym zapewniała obsługę prawną spółki życiowej jak również PTE i TFI. W listopadzie 2012 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2014 roku, w ramach struktury korporacyjnej, nadzorowała również działania prawne spółek MetLife w Rosji, Grecji i na Ukrainie. W lipcu 2018 roku została powołana na Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego MetLife na Ukrainie. Pod jej kierownictwem MetLife Ukraina odnotowywała silny i stabilny rozwój biznesu. W trakcie swojej kariery brała czynny udział w pracach organizacji branżowych mających na celu rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. W 2016 roku otrzymała odznakę PIU „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Posiada tytuł magistra prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Źródło: MetLife TUnŻiR
Udostępnij artykuł: