Zmiana progów w zamówieniach publicznych

Samorząd

30 listopada 2011 roku Komisja Europejska uchwaliła rozporządzenie na mocy którego zmianiają się progi stosowania procedur związanych z udzialaniam zamówień publicznych w zakresie pełnej procedury. Rozporządzenie zmienia dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

30 listopada 2011 roku Komisja Europejska uchwaliła rozporządzenie na mocy którego zmianiają się progi stosowania procedur związanych z udzialaniam zamówień publicznych w zakresie pełnej procedury. Rozporządzenie zmienia dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Postępowania, które rozpoczęły się 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowe rozporządzenie, które ma numer 1251/2011. Wzwiązku z tym próg 14.000 euro po przekroczeniu którego obowiązuje stosowanie ustawy o Prawie zamówień publicznych nie ulega zmianie.

Zmieni się natomiast wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, po przektroczeniu których powstaje obowiązek przekazania ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

  • jeśli zamawiającego do tej pory obowiązywał próg 125.000 euro, przy zamówieniach na usługi i dostawy, teraz wzrasta on do 130.000 euro,
  • jeśli zamawiającego do tej pory obowiązywał próg 4.845.000 euro przy zamówieniach na usługi budowlane próg wzrasta do 5.000.000 euro.

Wymienione wyżej progi dotyczą sektora finansów publicznych.

Jeśli chodzi o sektor samorządowy to progi zostały podniesione następująco:

  • z 193.000 do 200.000 euro - przy zamówieniach na dostawy lub usługi,
  • z 4.845.000 do do 5.000.000 euro - przy zamówieniu na roboty budowlane.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: