Zmiana stanowiska Prezesa UKE w sprawie art. 7 megaustawy

Samorząd

0001

Prezes UKE przedstawił zmodyfikowane stanowisko z dnia 15 lutego 2011 r., w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet. Zmiana uwzględnia również stanowisko z dnia 21 lipca 2011 r. dotyczące świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, za pomocą hotspotów, w miejscach publicznych, które zastąpiło to stanowisko Prezesa UKE z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Biorąc pod uwagę różne możliwości świadczenia przez JST usługi bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu, Prezes UKE stoi na stanowisku, iż bez względu na obrany model świadczenia bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego w drodze przetargu podmiotu, JST każdorazowo musi wpisać się do Rejestru JST prowadzonego przez Prezesa UKE, oraz wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody i określenie warunków na świadczenie tego typu usług, zgodnie z art. 7 ww. ustawy.

Wniosek może być poprzedzony zapytaniem, czy wykonywanie planowanej przez jst działalności w telekomunikacji podlega procedurze, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.

Opracowanie o warunkach udostępnienia infrastruktury publicznej dla przedsiębiorców – użytkowników końcowych znajduje się na stronie: http://www.forumszerokopasmowe.pl/download.php?id=273

źródło: www.uke.gov.pl

Udostępnij artykuł: