Zmiana w Radzie Nadzorczej Alior Banku

Kadry

Alior Bank S.A. informuje, że Pan Józef Wancer złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku ze skutkiem na 5 września 2013 r.

Pan Józef Wancer wchodził w skład Rady Nadzorczej Alior Banku od października 2011 roku, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady, Helene Zaleski.

Pan Józef Wancer pełni funkcję doradcy zarządu firmy Deloitte w Polsce. Od 1 marca 2000 do 31 lipca 2010 roku był Prezesem Zarządu Banku BPH. W latach 1995-2000 był Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. Przez 25 lat pracował w Citibank of New York na stanowisku wiceprezesa, a także na kierowniczych stanowiskach w jednostkach tego banku, m.in. w: Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Ukończył studia ekonomiczne w The City College of New York University oraz Webster University in Saint Louis Missouri (Master of Arts, Human Relations and Management). 

Skład Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. od dnia 05.09.2013 roku przedstawia się następująco:

  • Helene Zaleski – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Członek Rady Nadzorczej
  • Prof. Marek Michalski – Członek Rady Nadzorczej
  • Prof. Krzysztof Obłój – Członek Rady Nadzorczej
  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Źródło: www.aliorbank.pl

Udostępnij artykuł: