Zmiana w Zarządzie Banku Pocztowego

Kadry / Tylko u nas

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą rezygnacji Tomasza Bogusa z funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu powierzono dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, Szymonowi Miderze. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody dla Szymona Midery na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą rezygnacji Tomasza Bogusa z funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu powierzono dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, Szymonowi Miderze. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody dla Szymona Midery na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

- Przez ponad 5 lat, wspólnie z całym Zespołem, zbudowaliśmy unikalny na polskim rynku bank. Wypracowane w tym czasie bardzo dobre, wręcz rekordowe, wyniki biznesowe i finansowe Banku oraz obecnie realizowana strategia - to efekt pracy całego Zarządu. Dlatego nie mam wątpliwości, że  Bank Pocztowy pozostaje w dobrych rękach i będzie się dalej stabilnie rozwijał. Choć w ciągu kilku miesięcy podejmę nowe wyzwania zawodowe, na których będę się w pełni koncentrował, nadal będę kibicował również temu projektowi i jego Zespołowi doświadczonych profesjonalistów - mówi Tomasz Bogus, ustępujący Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

- Czas, kiedy Prezes Bogus stał na czele Zarządu, to dla Banku Pocztowego okres rozwoju, co czarno na białym pokazują nasze wyniki. To także okres budowania solidnych podstaw do dalszego wzrostu Banku. Mamy duży potencjał zbudowany na 5-letnich doświadczeniach i potrafimy bezpiecznie zarządzać Bankiem. Przed nami realizacja jasno wytyczonych celów biznesowych i finansowych - chcemy w 2015 r. otworzyć ok. 300 tys. nowych ROR i sprzedać ponad 1 mld zł kredytów konsumpcyjnych. Dochody Banku powinny wzrosnąć o kilkanaście procent - komentuje Szymon Midera, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku Pocztowego. Jednocześnie działamy w szybko zmieniającym się otoczeniu, co potwierdza choćby wczorajsza decyzja Banku Szwajcarii, dlatego przed nami dalsza praca nad wykorzystaniem pojawiających się szans rynkowych, jak faktu, że Pocztowy nigdy nie udzielał kredytów we frankach szwajcarskich, a prosta oferta, adekwatna do potrzeb Klienta jest od kilku lat naszą domeną - dodaje Midera.

Szymon Midera jest ekspertem bankowości detalicznej z ponad 14-letnim doświadczeniem, Wiceprezesem Zarządu Banku Pocztowego od 2008 r. Jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za rozwój biznesu i sprzedaży, marketing oraz skarb. W tym czasie liczba klientów Banku wzrosła z 0,5 mln (w 2009 r.) do ponad 1,4 mln po III kw. 2014 r., a liczba prowadzonych przez Bank ROR wzrosła blisko 4- krotnie. Bank podwoił też saldo kredytów i depozytów - odpowiednio do poziomu 5,0 mld zł i 5,1 mld zł po III kw. 2014 r.

źródło: www.pocztowy.pl

 

Udostępnij artykuł: