Zmiana wskaźnika przeliczeniowego w programie MdM 
tylko w województwie pomorskim 


Polecamy

30 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował tabelę z wartościami średnich wskaźników przeliczeniowych w programie MdM. Zmiany wysokości wskaźnika przeliczeniowego w III kwartale dotyczą jedynie województwa pomorskiego.

150702.NowewskaznikiMdMpomorskieIK

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli, największa zmiana procentowa dotyczy wskaźnika dla Gdańska – został on obniżony o 62,50 zł, czyli o 1,3% w stosunku do wartości z II kwartału 2015 roku. Oznacza to, że dofinansowanie ze skarbu państwa będzie można uzyskać w przypadku zakupu lokalu, którego cena za metr kwadratowy wyniesie maksymalnie 5 303,1 zł.  W przypadku gmin okalających Gdańsk oraz pozostałych obszarów województwa pomorskiego, zmiany są nieznaczne. Na obszarach graniczących ze stolicą Pomorza maksymalna cena mieszkań z rynku pierwotnego nie będzie mogła być wyższa niż 4 912,88 zł/m². W pozostałych gminach województwa pomorskiego wskaźnik przeliczeniowy w III kwartale wzrósł jedynie o 0,5%, tj. z 4 111,50 do 4 131,50 zł.

Najprawdopodobniej z początkiem września bieżącego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która między innymi wprowadza w ramach wsparcia możliwość zakupu mieszkania także z rynku wtórnego. Po wejściu w życie planowanych zmian, cena metra kwadratowego lokalu mieszkalnego z drugiej ręki nie będzie mogła przekroczyć w Gdańsku kwoty 4 282,65 PLN, w gminach okalających 4 000,50 PLN, natomiast w pozostałych gminach województwa pomorskiego – 3 718,35 PLN.

Ilona Kostrzewska

Analityk Rynku Nieruchomości

Dział Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON

Udostępnij artykuł: