Zmiany w GPW

Finanse i gospodarka

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z Rady Giełdy odwołany został jej prezes - Wiesław Rozłucki oraz członkowie: Waldemar Maj, Bogdan Klimaszewski i Andrzej Ladko.

W związku z odwołaniami do Rady Giełdy zostali powołani nowi członkowie:

  • Jarosław Grzywiński,
  • Łukasz Hardt,
  • Adam Miłosz,
  • Wojciech Nagel
  • Ewa Sibrecht-Ośka.

W jej składzie pozostali Jacek Lewandowski oraz Marek Słomski.

11 stycznia 2016 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożył jej Wiceprezes – Marek Wierzbowski.

Źródło: www.gpw.pl

Udostępnij artykuł: