Zmiany w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego

Bankowość

PKO przejmie specjalistów ds. IT i bezpieczeństwa oraz zasoby informatyczne z Inteligo Financial Services, pozostała część spółki zostanie połączona z PKO BP Finat. Planowane zmiany to element optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

PKO przejmie specjalistów ds. IT i bezpieczeństwa oraz zasoby informatyczne z Inteligo Financial Services, pozostała część spółki zostanie połączona z PKO BP Finat. Planowane zmiany to element optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

- Najważniejsze korzyści integracji to uporządkowanie i zwiększenie przejrzystości Grupy Kapitałowej, lepsze wykorzystanie zasobów IT oraz kompetencji w obszarze bankowości elektronicznej i poprawa bezpieczeństwa procesów. Nowoczesne technologie to główny obszar inwestycji Banku - podkreśla Paweł Borys, dyrektor ds. Strategii i Inwestycji PKO Banku Polskiego. - Dzięki temu powinniśmy osiągnąć efekt synergii w Grupie na poziomie 5 mln zł rocznie.

W pierwszym etapie, który zakończy się w lipcu 2014 roku, część zasobów IFS, związanych głównie z usługami świadczonymi na rzecz PKO Banku Polskiego, znajdzie się bezpośrednio w Banku. Przeniesione zostaną usługi wsparcia i utrzymania systemów informatycznych (m.in. usługi autoryzacji, obsługi kanałów zdalnych, prowadzenia serwisów teleinformatycznych), a także projekty informatyczne, np. związane z integracją z bankiem Nordea. PKO Bank Polski odkupi też niemal całą infrastrukturę informatyczną IFS. Dokonywane zmiany nie będą miały wpływu na obniżenie poziomu zatrudnienia w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku, do których przyjęci zostaną pracownicy spółki. Nie spowoduje to również żadnych zmian w ofercie bankowości elektronicznej pod marką Inteligo ani nie wpłynie na obsługę klientów.

W drugim etapie, zaplanowanym na IV kwartał 2014 roku, nastąpi fuzja IFS z PKO BP Finat. Do połączonej spółki trafią m.in. usługi utrzymaniowe i projekty informatyczne realizowane na rzecz spółek spoza Grupy PKO, doładowania telefonów komórkowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego czy dystrybucja raportów oferowanych przez BIK. Fuzja przyczyni się do rozszerzenia oferty i kompetencji firmy Finat. Pozwoli też na koncentrację zadań związanych ze świadczeniem usług w obszarze wsparcia działalności instytucji finansowych w jednym podmiocie w Grupie Kapitałowej.

Inteligo Financial Services to spółka informatyczna, której najważniejszym dziełem jest platforma bankowości elektronicznej Inteligo, kupiona wraz ze spółką w 2002 roku przez PKO. Od tego czasu IFS świadczy usługi IT i wsparcia dla PKO Banku Polskiego, spółek Grupy Kapitałowej oraz klientów zewnętrznych takich jak PZU, Bank Pocztowy czy Mennica.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: