Zmiany w Grupie Polsat

Kadry

Grupa Polsat przeprowadza zmiany zmierzające do coraz większej integracji wszystkich Spółek i zacieśnienia pomiędzy nimi współpracy.

Grupa Polsat przeprowadza zmiany zmierzające do coraz większej integracji wszystkich Spółek i zacieśnienia pomiędzy nimi współpracy.

Joanna Nieckarz, Członek Zarządu ds. finansowych Polkomtelu kończy realizację swoich zadań w Zarządzie i pozostanie w nim jeszcze do końca sierpnia. Podczas pracy w Zarządzie Spółki udało jej się wraz z zespołem osiągnąć wiele sukcesów - między innymi bardzo korzystne refinansowanie zadłużenia, dwukrotną przedpłatę kredytu oraz poprawę ratingu przyznaną przez agencje ratingowe S&P oraz Moody’s. Finanse spółki są dziś zdrowe, a kondycja finansowa firmy stabilna i co ważne - bardzo dobrze oceniana przez inwestorów i analityków.

Rada Nadzorcza Polkomtelu uznała, że naturalnym będzie objęcie sterów finansów spółki przez Tomasza Szeląga, który będzie odpowiadał za konsolidację oraz zarządzanie finansami całej Grupy Polsat. Tomasz Szeląg jest wysokiej klasy profesjonalistą i posiada wszystkie niezbędne cechy i kompetencje do zarządzania finansami całej organizacji. Jest jednym ze współautorów i realizatorów transakcji włączenia Polkomtelu do Grupy Cyfrowy Polsat. Bardzo sprawnie i  efektywnie zarządzał dotychczas finansami zarówno Cyfrowego Polsatu, jak i Telewizji Polsat. Tomasz Szeląg obejmie stanowisko Członka Zarządu Polkomtelu z dniem 1 września.

"Joanna świetnie sprawdziła się w czasie, na który przypadła restrukturyzacja, refinansowanie i porządkowania finansów spółki i dziękuję jej za skuteczną realizację tych zadań. Dziękuję jej również za zaangażowanie, pracę pełną poświęcenia i profesjonalizm, to również dzięki niej znajdujemy się dzisiaj w tak dobrym dla naszej grupy momencie. Powołanie Tomasza Szeląga na jej następcę w Zarządzie Polkomtelu jest procesem naturalnym, zmierzającym do konsolidacji finansów całej Grupy Polsat. Wierzę, że Tomasz Szeląg sprosta wyzwaniu jakim jest kierowanie finansami całej naszej Grupy" - powiedział Zygmunt Solorz-Żak.

Jednym z wyzwań, jakie stoi obecnie przed Grupą Polsat jest efektywna integracja Spółek w ramach Grupy, w tym przede wszystkim Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu. W tym celu Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 września Tobiasa Solorza w skład Zarządu Cyfrowego Polsatu w randze Wiceprezesa Zarządu*. Tobias Solorz w Zarządzie Cyfrowego Polsatu będzie odpowiadał za nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami z Grupy. Jest to bardzo ważny krok ułatwiający i usprawniający działalność całej Grupy Polsat.

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi komunikatami i po zarejestrowaniu przez odpowiedni sąd zmian w Akcie Założycielskim Polkomtelu, Dominik Libicki objął już formalnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polkomtelu.


"Tobias Solorz i Dominik Libicki pełniąc funkcje zarówno w Zarządzie Cyfrowego Polsatu, jak i Polkomtelu będą odpowiedzialni za realizację celów i zadań jakie stoją przed całą Grupą Polsat. Cieszę się, że współpracują ze sobą, co bez wątpienia ułatwi Grupie Polsat realizację stojących przed nią wyzwań" - powiedział Zygmunt Solorz-Żak.

Rady Nadzorcze Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu liczą, że wprowadzone zmiany przyczynią się do osiągania jeszcze lepszych wyników przez Spółki, a Grupa Polsat jako lider rynku medialno-telekomunikacyjnego i największa prywatna firma w Polsce zbudowana od podstaw z rodzimego kapitału, będzie dzięki temu umacniała swoją pozycję i rolę jednego z największych, najważniejszych i najbardziej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce, jak i całym regionie.

Źródło:
Cyfrowy Polsat S.A.
Polkomtel Sp. z o.o

*Tobias Solorz obejmie początkowo funkcję Członka Zarządu, funkcję Wiceprezesa obejmie po zarejestrowaniu przez odpowiedni Sąd zmian w Statucie Spółki

Udostępnij artykuł: