Zmiany w kierownictwie polskiego oddziału Microsoft

Kadry

Dariusz Piotrowski objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży do Klientów Enterprise (Enterprise & Partners Group) w polskim oddziale Microsoft. Od kwietnia stanowisko Dyrektora Działu Nowych Technologii (Developer & Platform Group) obejmie po nim Rafał Albin, dotychczas prowadzący dział Windows.

Z początkiem marca 2013 roku Dariusz Piotrowski objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży do Klientów Enterprise (Enterprise & Partners Group) w polskim oddziale Microsoft. Przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję Dyrektora Działu Nowych Technologii,  a czasowo, w okresie oczekiwania na obsadzenie stanowiska Dyrektora Generalnego Microsoft w Polsce, pełnił jego obowiązki.

130321.piotrowski.dariusz.01.150x225„Nowe stanowisko jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Myślę, że moje doświadczenie oraz wiedza zdobyte na poprzednich pozycjach w połączeniu z dogłębną znajomością podejścia ludzi oraz biznesu do nowych technologii pozwoli nam na zwiększenie efektywności sprzedaży naszych rozwiązań oraz będą miały korzystny wpływ na wyniki całej grupy. Jestem przekonany, że z tym zespołem doświadczonych fachowców jesteśmy w stanie zaoferować polskim klientom wysoką jakość usług i unikalną ofertę technologiczną.” – powiedział Dariusz Piotrowski.

Dariusz Piotrowski dołączył do zespołu Microsoft w lutym 2009 roku. Jako Dyrektor Działu Nowych Technologii (Developer & Platform Group) był odpowiedzialny za rozwój platformy Microsoft na polskim rynku oraz za strategię działań adresowanych do programistów i specjalistów IT. Przykładem wspomnianych działań realizowanych przez zespół Dariusza Piotrowskiego są wydarzenia takie jak Microsoft Technology Summit oraz konkurs technologiczny dla studentów Imagine Cup. Przed nominacją Ronalda Binkofskiego na stanowisko dyrektora generalnego polskiego oddziału Microsoft w styczniu br., Dariusz Piotrowski pełnił również obowiązki Dyrektora Generalnego firmy.

Przed  dołączeniem do zespołu Microsoft pracował przez 13 lat w Cisco Systems. Sprawował funkcję Dyrektora Technicznego. Był odpowiedzialny za rozwój zespołów krajowych oraz sprzedaż zaawansowanych technologii do wszystkich sektorów rynku w regionie Europy Środkowej. Swoją karierę rozpoczął w Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, gdzie odpowiadał za projektowanie i wdrażanie ogólnokrajowych sieci teleinformatycznych.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Illinois.

Dariusz Piotrowski zastąpił na stanowisku Dyrektora Sprzedaży do segmentu Enterprise Andrzeja Horawę.

130321.albin.rafal.02.150x265Rafał Albin, dotychczasowy Dyrektor zespołu Windows, obejmuje z początkiem kwietnia stanowisko Dyrektora Działu Nowych Technologii (Developer and Platform Group, w skrócie DPE), zastępując na tym stanowisku Dariusza Piotrowskiego. Rafał Albin pracuje w polskim oddziale Microsoft od ponad 3 lat. W tym czasie odpowiadał m.in. za wprowadzenie na polski rynek systemu Windows 7 oraz Windows 8, którego premiera  została uznana za jedną z najlepszych w regionie CEE i poza nim.

Czuję się zaszczycony, mogąc stać się częścią wspaniałego zespołu, jakim jest Dział DPE. Miałem okazję z nim współpracować przy wcześniejszych projektach i jestem przekonany, że z tak pozytywnym nastawieniem i zrozumieniem biznesu, jakie jest w tym zespole, będziemy mogli podjąć każde wyzwanie i znacznie wykroczyć poza stawiane przed nami cele.” – powiedział Rafał Albin.

Wcześniej Rafał Albin odpowiadał m.in. za konsolidację biznesową w ATC Holding po przejęciu ATC, największego czeskiego dystrybutora sprzętu komputerowego, przez AB S.A. W AB S.A. i Cezar S.A. odpowiadał za rozwój dystrybucji i marketing, wprowadził również na polski rynek wiele popularnych dziś marek sprzętu komputerowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał także we własnej firmie, dostarczającej oprogramowanie i usługi IT przedsiębiorstwom z sektora MSP. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej.

Źródło: Microsoft

Udostępnij artykuł: