Zmiany w NBP: Departament Badań i Innowacji Finansowych do likwidacji

Gospodarka

Narodowy Bank Polski zlikwidował Departament Badań i Innowacji Finansowych, a część jego zadań przeniósł do Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych (DAiBE, poprz. Departament Analiz Ekonomicznych, DAE) - wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej NBP. Dyrektorem DAiBE pozostaje Piotr Szpunar.

NBP
Źródło: NBP

Narodowy Bank Polski zlikwidował Departament Badań i Innowacji Finansowych, a część jego zadań przeniósł do Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych (DAiBE, poprz. Departament Analiz Ekonomicznych, DAE) - wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej NBP. Dyrektorem DAiBE pozostaje Piotr Szpunar.

NBP powołał ponadto Departament Centrum Pieniądza (DCP), którego dyrektorem został Piotr Woyciechowski.

Bezpośredni nadzór nad DAiBE, podobnie jak wcześniej nad DAE, a także nad DCP sprawuje prezes banku centralnego.

Główne zadania Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych 

Do głównych zadań DAiBE nadal należy m.in. prowadzenie prac związanych z projektowaniem i komunikacją polityki pieniężnej, w tym opracowywanie projektów założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdań z jej realizacji; opracowywanie projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego, aktualizacja i utrzymanie modeli prognostycznych; analizowanie procesów cenotwórczych, zmian cen i inflacji; opracowywanie, we współpracy z departamentami NBP, raportów o inflacji, informacji miesięcznych dotyczących inflacji, informacji o stanie koniunktury.

Dyrektorem byłego Departamentu Badań i Innowacji Finansowych był Ireneusz Dąbrowski. Departament nadzorowała członkini zarządu NBP Marta Gajęcka.

Część zadań zlikwidowanego departamentu przejął także Departament Systemu Płatniczego

Prowadzenie Centrum Pieniądza NBP znajdowało się do tej pory wśród zadań Departamentu Edukacji i Wydawnictw.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: