Zmiany w obsłudze operacji scalania oraz wycofania i rejestracji papierów wartościowych

Finanse i gospodarka

30 marca 2015 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wprowadził istotne zmiany w obsłudze procedury scalenia akcji oraz w obsłudze procesów rejestracji i wycofania papierów wartościowych z depozytu. Celem zmian jest dostosowanie obsługi do standardów i norm międzynarodowych, w szczególności do normy ISO 20022.

Dzięki wprowadzonym zmianom uproszczeniu uległ procesu rejestracji i wycofania papierów wartościowych z depozytu, w tym w szczególności rezygnacja z tworzenia i przesyłania do Uczestników KDPW komunikatów ONP w formie tradycyjnej.

Zmiany polegają m.in. na uzupełnieniu obecnego sposobu wymiany informacji pomiędzy KDPW a jego uczestnikami o nowe rozwiązania wykorzystujące wystandaryzowane komunikaty elektroniczne zgodne z normą ISO20022 lub komunikaty oparte na tej normie i jej bazach słownikowych.

Wymiana informacji w formie wystandaryzowanych komunikatów elektronicznych pozwoli na ograniczenie przekazywania papierowej dokumentacji oraz informacji w formie plików tekstowych w relacjach z uczestnikami.

Norma ISO 20022 dostarcza metodologii do definiowania procesów biznesowych i powiązanych elementów danych, pozwalając zdefiniować, w oparciu o globalny standard, potrzeby rynku obsługiwanego przez KDPW.

Dariusz Marszałek
Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu
Dział ds. Korporacyjnych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: