Zmiany w OFE – ekspertyza prawna oceniająca propozycję reformy

Finanse i gospodarka

Wpisując się w toczącą się dyskusję o reformie systemu emerytalnego eksperci Instytutu Allerhanda, dr Arkadiusz Radwan oraz Robert Mężyk, przygotowali ekspertyzę badającą problem zgodności proponowanych zmian w zakresie ustawodawstwa emerytalnego z Konstytucją RP, wiążącymi Polskę normami prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego.

W wyniku analizy autorzy ekspertyzy wskazują na takie kwestie jak:

  • przewłaszczenie środków zgromadzonych w OFE na rzecz skarbu państwa
  • przewłaszczenie środków zgromadzonych w OFE na rzecz ZUS
  • realizacja założeń reformy prowadzi do konfliktu z ochroną własności, ochroną praw nabytych oraz ochroną interesów w toku

Ekspertyza dostępna jest na stronie Instytutu Allerhanda: http://allerhand.pl/images/Ekspertyza20130830.pdf.

dr Arkadiusz Radwan
Robert Mężyk
Instytutu Allerhanda

Udostępnij artykuł: