Zmiany w ofercie depozytowej neoBANK

Bankowość / Finanse i gospodarka

neoBANK poszerzył swoją ofertę lokat internetowych o wysokooprocentowane Edycje w ramach Aukcji Lokat. Do oferty promocyjnej lokaty onLINE 3M zostały dodane lokaty o jeszcze wyższym oprocentowaniu.

neoBANK poszerzył swoją ofertę lokat internetowych o wysokooprocentowane Edycje w ramach Aukcji Lokat. Do oferty promocyjnej lokaty onLINE 3M zostały dodane lokaty o jeszcze wyższym oprocentowaniu.

Dotychczasowa oferta promocyjna Lokat onLINE 3M obowiązująca od 10.02.2012:

 1. Promocja: Lokata onLINE 3M
 2. oprocentowanie: stale 6% okres: 3 miesiące
  tryb kapitalizacji: po okresie umownym
  minimalna kwota: 1.000 zł
  maksymalna kwota: 9.999,99 zł
  maksymalna ilość lokat: nieograniczona, maksymalnie do 1.000.000 zł
  odnowienie: automatyczne na warunkach promocji Lokata onLINE 3M
  wymagalność konta: prowadzona w ramach kont osobistych lub rachunku technicznego
  ograniczenia: Lokatę może założyć tylko osoba fizyczna nie będąca dotychczas klientem neoBANK, lokata dostępna przez pierwsze 60 dni od uruchomienia konta lub rachunku technicznego, dostępna tylko za pośrednictwem bankowości internetowej neoBANK24

 3. Promocja: Lokata onLINE 3M Edycja Specjalna
 4. oprocentowanie: stale 6,45%
  okres: 3 miesiące
  tryb kapitalizacji: po okresie umownym
  minimalna kwota: 10.000 zł
  maksymalna kwota: 1.000.000 zł
  pozostałe warunki zgodne z promocją Lokaty onLINE 3M

Nowe oferty w ramach Aukcji Lokat:

 1. Edycja: Lokata onLINE 3M (1)
 2. oprocentowanie: stale 7%
  okres: 3 miesiące
  tryb kapitalizacji: po okresie umownym
  minimalna kwota: 50.000 zł
  maksymalna kwota: 50.000 zł
  kwota dostępna w ramach aukcji: 300.000 zł - emisja w dni robocze
  odnowienie: automatyczne na warunkach promocji Lokata onLINE 3M
  wymagalność konta: prowadzona w ramach kont osobistych lub rachunku technicznego
  ograniczenia: Lokatę może założyć tylko osoba fizyczna nie będąca dotychczas klientem neoBANK, lokata dostępna przez pierwsze 60 dni od uruchomienia konta lub rachunku technicznego, dostępna tylko za pośrednictwem bankowości internetowej neoBANK24

 3. Edycja: Lokata onLINE 3M (2)
 4. oprocentowanie: stale 6,75%
  okres: 3 miesiące
  tryb kapitalizacji: po okresie umownym
  minimalna kwota: 10.000 zł
  maksymalna kwota: 500.000 zł
  kwota dostępna w ramach aukcji: do 1.000.000 zł - emisja w dni robocze
  wymagalność konta: prowadzona w ramach kont osobistych lub rachunku technicznego
  odnowienie: automatyczne na warunkach promocji Lokata onLINE 3M
  ograniczenia: Lokatę może założyć tylko osoba fizyczna nie będąca dotychczas klientem neoBANK, lokata dostępna przez pierwsze 60 dni od uruchomienia konta lub rachunku technicznego, dostępna tylko za pośrednictwem bankowości internetowej neoBANK24

Co to są Aukcje lokat w bankowości internetowej neoBANK24?

Aukcje Lokat to możliwość zakładania lokat o wyjątkowym oprocentowaniu i na specjalnych warunkach. Z aukcji można skorzystać tylko za pośrednictwem bankowości internetowej neoBANK24.

Czym wyróżniają się aukcje?

 • wysokie oprocentowanie lokat - wyższe niż w ogólnie dostępnej ofercie
 • ograniczona ilość lokat - w aukcji udostępniona jest tylko określona kwota
 • równe szanse dla Klientów - aukcja uruchamiana jest jednocześnie dla całej grupy klientów

Jak założyć lokatę na Aukcji Lokat?

 1. zaloguj się do bankowości internetowej neoBANK24
 2. wejdź do swojego konta do zakładki Lokaty - Aukcja Lokat
 3. wybierz interesującą Ciebie lokatę, wpisz kwotę nowej lokaty i zatwierdź

Edycje Aukcji Lokat

Każda Edycja Aukcji Lokat jest uwidoczniona dla wybranych grup klientów w zakładce Aukcja Lokat. W tym miejscu można poznać warunki biegnących aukcji (oprocentowanie, typ lokaty, okres) oraz pozostałe saldo możliwe do założenia w wybranej Edycji.
neoBANK uruchamia oddzielne edycje Aukcji Lokat dla wybranej grupy Klientów. Zasady ustalania edycji Aukcji Lokat określa Regulamin Aukcji Lokat oraz indywidualne regulaminy promocji lokat.

Pozostałe promocje

Oprócz Lokat onLINE 3M dla klientów neoBANKu dostępne są pozostałe promocyjne lokaty, takie jak:
Lokata Wysoki Procent - 9%,
Lokata promocyjna 1M - 4,2%,
Lokata promocyjna 3M - 4,7%,
Lokata promocyjna 4M - 5,7%,
Lokata promocyjna 5M - 5,8%,
Lokata promocyjna 6M - 5,1%,
Lokata promocyjna 12M - 5,3%,
Lokata Nowy Kapitał - 5,8%.

Dodatkowe informacje oraz szczegóły oferty depozytowej neoBANK można znaleźć na stronie internetowej Oddziału onLINE neoBANK http://online.neobank.pl

Źródło: neoBANK

Udostępnij artykuł: