Zmiany w opłacie za potwierdzenie danych osób zameldowanych

Samorząd

Od 1 stycznia 2013 roku zmianie ulegają warunki naliczania i wysokość opłaty za potwierdzenie danych osób zameldowanych pod tym samym adresem.

Od 1 stycznia 2013 roku zmianie ulegają warunki naliczania i wysokość opłaty za potwierdzenie danych osób zameldowanych pod tym samym adresem.

Do tej pory chcąc uzyskać takie potwierdzenie należało wnieść opłatę za każdą z osób zameldowanych pod danym adresem. Od początku bieżącego roku to się zmienia i opłatę wnosi się jednorazowo, niezależnie od ilości osób zamelowanych. Wysokość opłaty wynosi 31 zł.

Osoby, ktore chciałyby uzyskać dane z ewidencji ludności lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych są zobowiązani złożyć wniosek. Można tego dokonać drogą pisemną lub elektroniczną. Do wniosku musi być dołączone potwierdzenie zapłaty.

Dane udostępniane są przez następujące organy:

  • dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy,
  • dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa - wojewoda.
  • dane ze zbioru PESEL oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - minister spraw wewnętrznych.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Udostępnij artykuł: