Zmiany w Ordynacji podatkowej: fiskus udzieli informacji o kontrahentach

Gospodarka

Nowelizacja Ordynacji podatkowej umożliwi między innymi uzyskanie od fiskusa informacji o podatkowej sytuacji kontrahenta.

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Nowelizacja Ordynacji podatkowej umożliwi między innymi uzyskanie od fiskusa informacji o podatkowej sytuacji kontrahenta.

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja wprowadza do Ordynacji podatkowej dwie kategorie zmian.Po pierwsze, do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dodano dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy tajemnica skarbowa zostanie wyłączona?

Po drugie, ustawa statuuje wyłączenia z zakresu stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych" - czytamy w informacji.

Fiskus udzieli informacji o kontrahencie

W ustawie określono także tryb udostępniania rzeczonych informacji dodając przepis, w myśl którego organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje stosowne zaświadczenie w tym zakresie. W przypadku, gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub takiego dokumentu, organ podatkowy będzie zobowiązany do odmowy wydania zaświadczenia, podano także w materiale.Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Prezydent.pl

Udostępnij artykuł: