Zmiany w płacy minimalnej. Sejmowa komisja poparła nowelę wyłączającą dodatek stażowy

Rynek pracy

Stos monet
Fot. stock.adobe.com/weyo

Posłowie komisji polityki społecznej i rodziny jednogłośnie poparli projekt nowelizacji ustawy wyłączającej tzw. dodatek stażowy z podstawy wynagrodzenia minimalnego za pracę, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Projekt ustawy zakłada wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 2020 r. #PłacaMinimalna

Projekt ustawy zakłada wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 2020 r. Główne założenia projektu noweli przedstawił na posiedzeniu komisji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Poprawa sytuacji najmniej zarabiających pracowników

„Projekt ma na celu poprawę sytuacji dochodowej najniżej zarabiających pracowników. Przywróci także odpowiednią funkcję dodatkowi za staż pracy” – powiedział Szwed, cytowany w komunikacie.

„Nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpływały w ostatnim czasie liczne postulaty kierowane przez obywateli, przedstawicieli organizacji związków zawodowych oraz parlamentarzystów, aby wyłączyć dodatek za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę” – czytamy dalej.

Czytaj także: Dodatek stażowy nie będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę >>>

W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż wynagrodzenie osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową, wskazano także.

Zwiększenie motywacji pracowników?

„Wcześniej zmiany pozytywnie zaopiniowała strona pracodawców i strona pracowników Rady Dialogu Społecznego. Jej zdaniem, zmiana przyczyni się m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy” – stwierdzono również.

„Wyłączenie dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie dotyczył przede wszystkim pracowników sektora publicznego, oraz pracodawców tego sektora, którzy z obowiązującym stanem prawnym mają obowiązek wypłacania dodatku” – dodał wiceminister.

Szacuje się, że przeciętny wzrost dochodu rozporządzalnego pracownika sektora publicznego objętego projektowaną zmianą (tj. otrzymującego wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę i posiadającego co najmniej 5-letni staż pracy) wyniesie w 2020 r. ok. 206 zł miesięcznie, zaznaczono w informacji.

„Wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę jest kolejnym działaniem rządu na rzecz poprawy sytuacji dochodowej najniżej zarabiających pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. z minimalnego wynagrodzenia wyłączony został dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Rząd zaproponował, aby w 2020 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła o 200 zł, tj. do poziomu 2 450 zł. Oznaczałoby to, że od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, tj. od 2015 r., kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby aż o 700 zł” – podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: