Zmiany w PPP

Samorząd

W 2011 roku ogłoszono 120 nowych przedsięwzięć. Jedynie 20 z nich zostało zrealizowanych w trybie Partnersta Publiczno-Prywatnego (PPP). Wygląda na to, że jest to skutkiem ilości barier, jakie nadal obowiązują w formule PPP. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, korzystając z pomocy Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przygotowało nowelę projektu, która ma wejść w życie jeszcze w tym roku.

W 2011 roku ogłoszono 120 nowych przedsięwzięć. Jedynie 20 z nich zostało zrealizowanych w trybie Partnersta Publiczno-Prywatnego (PPP). Wygląda na to, że jest to skutkiem ilości barier, jakie nadal obowiązują w formule PPP. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, korzystając z pomocy Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przygotowało nowelę projektu, która ma wejść w życie jeszcze w tym roku.

Zmiany mają m.in. wzmocnić pozycję instytucji finansowych w PPP. W nowelizacji znajduje się zapis, mówiący że istnieje możliwość wejścia podmiotów finansujących w miejsce partnera prywatnego. Będzie to możliwe jeśli przedsięwzięcie jest w całości lub większości finansowane przez instytucję finansową.

Kolejną zmianą jest możliwość powołania spółki projektowej przez partnera prywatnego, po tym jak jego oferta zostanie wybrana. W umowach będzie moża zawrzeć paragraf o możliwości wcześniejszego rozwiązania partnerstwa i zasadach rozliczeń stron.

Zaproponowano także aby wprowadzić możliwość refundacji kosztów poniesionych na przygotowanie oferty przez partnera, ktory zajął drugie i trzecie miejsce. Da to możliwość partnerowi publicznemu wykorzystania ciekawych pomysłów inwestorów, którzy przegrali.

Źródło: www.samorzad.pb.pl

Udostępnij artykuł: