Zmiany w Radzie Nadzorczej D.A.S.

Kadry

W dniu 12.10.2017 r. Walne Zgromadzenie z dniem 12.10.2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., prof. Jacka Męcinę oraz prof. Piotra Manikowskiego na członków Rady Nadzorczej.

W dniu 12.10.2017 r. Walne Zgromadzenie z dniem 12.10.2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., prof. Jacka Męcinę oraz prof. Piotra Manikowskiego na członków Rady Nadzorczej.

Profesor dr hab. Jacek Męcina jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy. Od 2003 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej UW. W latach 1997-2000 był wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Od 2004 r. jest Członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 2005 r. był wiceministrem gospodarki i pracy, a w latach 2012-2015 Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2012-2015 pełnił rolę przedstawiciela ministerstwa w Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2000 r. związany jest z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W roku 2006 został doradcą zarządu Konfederacji, z ramienia której w 2015 r. został członkiem Rady Dialogu Społecznego.Profesor dr hab. Piotr Manikowski ukończył kierunek finanse i bankowość ze specjalizacją ubezpieczenia gospodarcze na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2003-2014 był adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2014 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się m.in. w tematyce cykli ubezpieczeniowych, ubezpieczeń satelitarnych, turystycznych, terrorystycznych i katastroficznych oraz gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Od 2003 r. jest niezależnym konsultantem biorącym udział w projektach komercyjnych i naukowych związanych z zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami.

D.A.S.

 

Udostępnij artykuł: