Zmiany w Radzie Nadzorczej GPW

Tylko u nas

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonano zmian w jej składzie. Odwołało czterech jej członków i powołało pięciu nowych.

Do Rady Giełdy zostali powołani: Jarosław Grzywiński, Łukasz Hardt, Adam Miłosz, Wojciech Nagel oraz Ewa Sibrecht-Ośka. W jej składzie pozostali Jacek Lewandowski oraz Marek Słomski.

Z Rady Giełdy odwołany został jej prezes – Wiesław Rozłucki oraz członkowie: Waldemar Maj, Bogdan Klimaszewski i Andrzej Ladko. 11 stycznia 2016 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożył jej Wiceprezes – Marek Wierzbowski.

Źródło: www.gpw.pl

Udostępnij artykuł: