Zmiana prezesa Poczty Polskiej

Kadry

Logo Poczty Polskiej
Logo Poczty Polskiej Źródło: Materiały prasowe

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zmienia się skład Rady Nadzorczej Poczty Polskiej.

Z funkcji Członka Rady Nadzorczej został odwołany Pan Paweł Calski. Na tą samą funkcję został powołany Pan Tomasz Zdzikot.

Ponadto dnia 3 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. przyjęła rezygnację Pana Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dniem 3 kwietnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zdzikota do wykonywania czynności członka Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Zdzikotowi, w okresie delegowania, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >> (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>

Źródło: Poczta Polska, Twitter
Udostępnij artykuł: