Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie RAFAKO S.A.

Kadry

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Pana Jerzego Wiśniewskiego, a Pana Agenora Gawrzyała na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada rozszerzyła też skład Zarządu RAFAKO S.A., powołując na stanowisko Członka Zarządu Pana Tomasza Tomczaka, dotychczasowego wiceprezesa PBG.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Pana Jerzego Wiśniewskiego, a Pana Agenora Gawrzyała na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada rozszerzyła też skład Zarządu RAFAKO S.A., powołując na stanowisko Członka Zarządu Pana Tomasza Tomczaka, dotychczasowego wiceprezesa PBG.

Objęcie stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Jerzego Wiśniewskiego, będącego zarazem Głównym Akcjonariuszem i Prezesem Zarządu PBG, które jest właścicielem RAFAKO, jest wyrazem osobistego zaangażowania w sprawy Spółki. RAFAKO, które realizuje dwa największe kontrakty energetyczne w kraju - Opole i Jaworzno, jest najważniejszą Spółką z Grupy PBG.

- RAFAKO to nasza najcenniejsza Spółka i zamierzam bezpośrednio i osobiście nadzorować realizację kontraktów oraz zadbać o wzrost wartości tej Spółki, która nie ma sobie równych na rynku budownictwa energetycznego - powiedział Jerzy Wiśniewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Agenor Gawrzyał oraz Członek Rady Nadzorczej Przemysław Schmidt, zostali przez Radę Nadzorczą oddelegowani do nadzoru nad planowaną przez RAFAKO emisją akcji.

Nowy Członek Zarządu RAFAKO S.A. Pan Tomasz Tomczak, obejmując tę funkcję, zrezygnował jednocześnie z pełnienia innych funkcji w Zarządach spółek z Grupy, w tym w Zarządzie PBG. W RAFAKO ma wzmocnić nadzór nad realizowanymi kontraktami i pozyskiwaniem nowych kontraktów.

Źródło: www.rafako.com.pl

Udostępnij artykuł: