Zmiany w Radzie Nadzorczej PKP

Kadry

W związku z rezygnacją Jakuba Karnowskiego i Piotra Ciżkowicza z kierowania Grupą PKP, minister właściwy ds. transportu Andrzej Adamczyk przeprowadził Walne Zgromadzenie spółki PKP SA, na którym powołana została nowa Rada Nadzorcza. Nowy prezes nie został jeszcze wybrany.

W związku z rezygnacją Jakuba Karnowskiego i Piotra Ciżkowicza z kierowania Grupą PKP, minister właściwy ds. transportu Andrzej Adamczyk przeprowadził Walne Zgromadzenie spółki PKP SA, na którym powołana została nowa Rada Nadzorcza. Nowy prezes nie został jeszcze wybrany.

Ze składu Rady zostali odwołani: Juliusz Engelhardt - Wiceprzewodniczący oraz członkowie Cezary Szeliga, Piotr Stolarczyk, Magdalena Safjan i Radosław Leszek Kwaśnicki.

Nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP SA został prof. Mirosław Chaberek - podsekretarz stanu w resortach związanych z infrastrukturą, później przez krótki czas członek Rady Nadzorczej PKP SA. Pozostali członkowie rady to: Jacek Barylski, Jan Lalik, Mirosław Pawełczyk i Dariusz Wędzki.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Udostępnij artykuł: