Zmiany w refundacji leków mogą doprowadzić do braków wielu medykamentów w Polsce

Komentarze ekspertów

Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o Funduszu Medycznym, który ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia Polaków. W liście do prezydenta Krajowi Producenci Leków i Konfederacja Lewiatan ostrzegają, że projekt ustawy zawiera zmiany w zakresie refundacji leków, które mogą doprowadzić do braków leków w Polsce. Niepokój pracodawców budzi także możliwość uszczuplenia środków budżetu na refundację leków.

Arkadiusz Grądkowski
Arkadiusz Grądkowski Fot. Konfederacja Lewiatan

Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o Funduszu Medycznym, który ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia Polaków. W liście do prezydenta Krajowi Producenci Leków i Konfederacja Lewiatan ostrzegają, że projekt ustawy zawiera zmiany w zakresie refundacji leków, które mogą doprowadzić do braków leków w Polsce. Niepokój pracodawców budzi także możliwość uszczuplenia środków budżetu na refundację leków.

.@AndrzejDuda złożył w Sejmie projekt ustawy o Funduszu Medycznym, Krajowi Producenci Leków i #KonfederacjaLewiatan ostrzegają, że projekt ustawy zawiera zmiany w zakresie refundacji leków, które mogą doprowadzić do braków leków w Polsce #leki #refundacja @prezydentpl @LewiatanTweets

W liście do prezydenta pracodawcy napisali, że z szacunkiem przyjęli inicjatywę utworzenia Funduszu Medycznego.  „Zawsze podkreślamy, że bezpieczeństwo zdrowotne naszego kraju jest dla nas najważniejsze, a jako krajowi producenci leków gwarantujemy mieszkańcom Polski bezpieczeństwo lekowe. Uwidocznił to szczególnie czas pandemii, kiedy każdy kraj  mógł bazować tylko na rodzimych producentach leków. Firmy krajowe, zarówno polskie jak i zagraniczne, które w Polsce wytwarzają leki stanęły na wysokości zadania i zapewniły dostęp do leczenia także w okresie pandemii.

Czytaj także: Czy od 1 lipca dostawa leków do aptek jest zagrożona?

Niepokoi ich natomiast ingerencja zapisów projektu ustawy
o Funduszu Medycznym w przebieg procesu refundacyjnego.
„Prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej trwają od kilku lat, bo wprowadzenie zmian w tym zakresie wymaga szerokich konsultacji z wszystkimi interesariuszami. Kształt tych przepisów decyduje bowiem o dostępie do farmakoterapii wszystkich Polaków. Uważamy, że zmiany w zakresie refundacji leków nie powinny być wprowadzane inną ustawą, która realizuje odrębne cele. Zaproponowane w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym zapisy dotyczące m.in. negocjacji cen i Komisji Ekonomicznej, mogą doprowadzić do braków leków w Polsce – czytamy w liście.

- Nowe regulacje uniemożliwiają też ministrowi zdrowia prowadzenie polityki lekowej, za którą ponosi odpowiedzialność. Mając na uwadze możliwe spowolnienie gospodarcze związane z pandemią i jego wpływ na środki Narodowego Funduszu Zdrowia niepokój budzi także możliwość uszczuplenia środków budżetu na refundację leków. Na wydatki opisane w ustawie o Funduszu Medycznym powinny być zapewnione dodatkowe środki poza tymi z budżetu na refundację – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Krajowi Producenci Leków apelują o wyłączenie z tej cennej inicjatywy,  która powołuje Fundusz Medyczny,  zapisów regulujących refundację leków.

Aby bezpieczeństwo lekowe zostało zagwarantowane – czytamy w liście - wszystkie akty prawne regulujące finansowanie terapii lekowych, wśród których znajdą się zapisy dotyczące Funduszu Medycznego, powinny zawierać rozwiązania stymulujące zwiększenie produkcji leków w Polsce. Pandemia pokazała, że tylko produkując w kraju niezbędne polskim pacjentom leki i wyroby medyczne możemy mieć pewność, że ich nigdy nie zabraknie, a wykorzystanie środków budżetowych będzie optymalne.

„Dlatego prosimy Pana Prezydenta o włączenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) do prac legislacyjnych nad stworzeniem Funduszu Medycznego. Postulat wprowadzenia RTR pojawił się już w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wolę stworzenia mechanizmu premiującego w procesie legislacyjnym firmy produkujące leki w Polsce, potwierdzono w Polityce Lekowej Państwa na lata 2018-2022. Także zatwierdzona przez prezydenta Strategia Bezpieczeństwa Narodowego określa kwestię dostępu Polaków do leków i wyrobów medycznych w kategoriach bezpieczeństwa państwa – napisali Krajowi Producenci Leków i Konfederacja Lewiatan w liście do prezydenta.

Udostępnij artykuł: