Zmiany w składzie Zarządu Banku BPH

Bankowość / Finanse i gospodarka

Rada Nadzorcza Banku BPH zaakceptowała zmiany w Zarządzie Banku. George Newcomb złożył rezygnację z funkcji członka i Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Pion Finansowy w związku z awansem na stanowisko kontrolera finansowego w GE Capital Americas. Rezygnacja weszła w życie z dniem 31 maja 2012 r. George Newcomb pełnił funkcję Chief Financial Officer Banku BPH od 2009 r. Na stanowisku CFO i Wiceprezesa Zarządu Banku zastąpi go Andras Q. Bende.

Rada Nadzorcza Banku powołała również Mariusza Kosterę na Wiceprezesa Zarządu Banku. Mariusz Kostera będzie kierował Pionem Marketingu i Zarządzania Produktami. Mariusz Kostera dołączył do Banku BPH w sierpniu 2011 roku, pełniąc funkcję CMO odpowiedzialnego za Pion Marketingu i Zarządzania Produktami.

Nominacje weszła w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Poniżej krótkie życiorysy nowo powołanych członków Zarządu Banku BPH.

Andras Q. Bende studiował Zarządzanie Finansami na Uniwersytecie Clemson (Karolina Południowa, USA). Rozpoczął pracę w GE w 1999 roku, początkowo jako uczestnik Programu Zarządzania Finansami w GE Power System. W 2001 roku dołączył do Grupy Audytu Korporacyjnego i przeprowadzał audyty biznesów GE świadczących usługi finansowe w USA, Europie Zachodniej i Azji. Od 2005 do 2008 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego dla biznesów europejskich w GE Corporate Financial Services. Ostatecznie, w 2008 roku został powołany na stanowisko Globalnego Oficera odpowiedzialnego za finanse (Global Chief Financial Officer) w GE Working Capital Solutions i był odpowiedzialny za cały biznes finansowania należności (faktoring, sekurytyzacja, syndykacja).

Mariusz Kostera posiada tytuł magistra Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dołączył do Banku BPH w 2011 roku jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Marketingu i Zarządzania Produktami. Przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję Chief Commercial Officer w Equa Financial Services, spółce stworzonej w Republice Czeskiej przez fundusz Private Equity, dla zbudowania nowego banku na tamtejszym rynku – Equabank (rozpoczął działalność we wrześniu 2011). W latach 2007-2009 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionem Bankowości Klientów Indywidualnych w HSBC Bank Polska. W okresie od 2002 do 2006 roku zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego w Pionie Marketingu Bankowości Detalicznej w Citibank Handlowy, a w latach 2001-2002 pełnił funkcję Dyrektora Marketingu w Kredyt Banku. Jego wcześniejsza kariera zawodowa była związana z branżą reklamową. Pracował m.in. dla takich klientów i marek jak Coca Cola, Mars, Procter and Gamble, Era, Deutsche Bank czy Norwich Union.

Katarzyna Ewent
Departament Public Relations
Bank BPH

Udostępnij artykuł: