Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki ElectroMobility Poland S.A.

Kadry

W związku ze zmianą w akcjonariacie ElectroMobility Poland S.A., w dniu 10 grudnia 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

Logo ElectroMobility Poland
Źródło: ElectroMobility Poland

W związku ze zmianą w akcjonariacie ElectroMobility Poland S.A., w dniu 10 grudnia 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W skład nowej Rady Nadzorczej ElectroMobility Poland S.A. zostali powołani:

Wojciech Szyszko – absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, posiadający ogromne doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Od 1990 roku,  przez 13 lat pracował w Mitsubishi Motors, a ostatnie 17 lat był Dyrektorem Zarządzającym KIA Motors Polska, odpowiedzialnym za stworzenie organizacji sprzedaży samochodów koreańskiego producenta. W tym okresie sprzedaż samochodów KIA wzrosła prawie 10-krotnie, a sama marka stała się jednym z liderów polskiego rynku. Odszedł z organizacji zostawiając polski oddział firmy dobrze przygotowanym na nadchodzące wyzwania przed którymi staje cały rynek motoryzacyjny. W Radzie Nadzorczej ElectroMobility Poland będzie wspierał rozwój spółki w lepszym dostosowaniu projektu polskiej marki samochodów elektrycznych do wymagań rynkowych związanych z elektromobilnością.

Czytaj także: Zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę: 250 mln zł na rozwój projektu polskiej marki samochodów elektrycznych >>>

Aleksandra Machowicz-Jaworska - absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest urzędnikiem państwowym z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji rządowej. W latach 2014-2017 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa w obszarze nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa sektora lotniczego. Ponadto nadzorowała prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją spółek
z udziałem Skarbu Państwa. Od 2017 r. zatrudniona jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kieruje zespołem analitycznym, odpowiedzialnym za monitorowanie strategicznych projektów inwestycyjnych oraz wykonywanie zadań związanych z nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa akcji spółek kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Jacek Partyka –  absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie). W latach 1984-1995 pracował w Katedrze Transportu SGPiS. Obecnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów. Specjalizuje się w obszarze strategii gospodarczych, polityk sektorowych, polityki ochrony konkurencji i konsumentów oraz polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Uczestniczył w procesie dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań układu stowarzyszeniowego Unii Europejskiej. Uczestniczył również w procesie negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej w obszarze pomocy publicznej oraz obszarze podatkowym.

Prof. Piotr Moncarz – pozostaje w Radzie Nadzorczej ElectroMobility Poland, w której zasiada od 2016 roku. Jest polsko-amerykańskim inżynierem, pełniącym funkcję „Consulting Professor” na kalifornijskim Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się, między innymi, zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, w szczególności energetycznych. Od lat przyczynia się do pogłębiania i zacieśniania stosunków gospodarczych i naukowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską.

Udostępnij artykuł: