Zmiany w składzie Zarządu Banku BPS S.A.

Kadry

5 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała dr Krzysztofa Kokota do Zarządu Banku obecnej kadencji i odwołała Aleksandra Trojanowicza ze stanowiska Wiceprezesa Banku. Od 15 lutego br. dr Krzysztof Kokot obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPS S.A.

5 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała dr Krzysztofa Kokota do Zarządu Banku obecnej kadencji i odwołała Aleksandra Trojanowicza ze stanowiska Wiceprezesa Banku. Od 15 lutego br. dr Krzysztof Kokot obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPS S.A.

Dr Krzysztof Kokot od 2005 roku pracował w Kredyt Banku, gdzie jako Wiceprezes i Doradca Zarządu odpowiedzialny był za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Także w tym obszarze był odpowiedzialny za połączenie Kredyt Banku i BZ WBK. Poprzednio, przez 8 lat, sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej BRE Banku.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z bankowością korporacyjną. Przeszedł przez wszystkie szczeble pracy bankowej w obszarze obsługi klientów instytucjonalnych. W 1990 r. uzyskał tytuł doktora ekonomii.

Udostępnij artykuł: