Zmiany w składzie Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

Bankowość spółdzielcza / Kadry

23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Wacława Wiewiórę, poinformował Bank.

Wacław Wiewióra - wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Wacław Wiewióra - wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej. Źródło: BS Limanowa

23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Wacława Wiewiórę, poinformował Bank.

Wacław Wiewióra jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym w 1998 roku uzyskał tytuł magistra odbywając studia na kierunku „Zarządzanie i marketing” w zakresie „Zarządzanie firmą”.

Pracę w Banku Spółdzielczym w Limanowej, rozpoczął w roku 2000 na stanowisku Specjalisty do spraw informatycznych. W kolejnych latach, zajmował się sprawami związanymi z rozwojem technologii informatycznej w bieżącej działalności Banku oraz pełnił funkcję Zastępcy Głównego Księgowego, a w roku 2008 objął stanowisko Dyrektora Ekonomicznego.

Czytaj także: Całkowicie darmowe konto dla młodych w Banku Spółdzielczym w Limanowej

Podczas ponad 21 letniej pracy w Banku Spółdzielczym w Limanowej oprócz zdobytej wiedzy na studiach wyższych, swoje kwalifikacje zawodowe poszerzał uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, tematycznie ściśle związanych z zajmowanym stanowiskiem w kolejnych latach pracy.

Na szczególną uwagę zasługują: uzyskanie „Dyplomowanego pracownika bankowego” przyznanego przez Związek Banków Polskich oraz przygotowanie do pełnienia funkcji Głównego Księgowego podczas „Kursu dla kandydatów na głównych księgowych” prowadzonego przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

Czytaj także: FLBS 2021, Digitalizacja? Tylko wspólnie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej

Od 1 października 2021 roku Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej pracuje w składzie:

- Adam Dudek - prezes Zarządu;

- Marcin Kozdroń - wiceprezes Zarządu;

- Wacław Wiewióra - wiceprezes Zarządu;

- Waldemar Żurek - wiceprezes Zarządu.

Bank Spółdzielczy w Limanowej serdecznie gratuluje wiceprezesowi Wacławowi Wiewiórze. Życzy również dalszego rozwoju, satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć oraz sukcesów i realizacji wielu ambitnych planów i zamierzeń.

Czytaj także: Znamy Liderów Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020

Udostępnij artykuł: