Zmiany w sprawodawczośći UFK

Finanse i gospodarka

Dzięki inicjatywie Polskiej Izby Ubezpieczeń, w życie wchodzi nowe rozporządzenie, dotyczące sprawozdawczości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Dzięki inicjatywie Polskiej Izby Ubezpieczeń, w życie wchodzi nowe rozporządzenie, dotyczące sprawozdawczości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 115, poz. 666. Dzięki działaniom Izby, rozporządzenie ma zastosowanie już do sprawozdań półrocznych sporządzanych na dzień 30 czerwca 2011 r. i  do sprawozdań rocznych za bieżący rok kalendarzowy.

Nowe rozporządzenie zmniejsza zakres sprawozdawczości i zapewnia jej zgodność ze sprawozdawczością na rzecz nadzoru. Wprowadzone do rozporządzenia objaśnienia poszczególnych tabel  zapewniają zgodność interpretacyjną i jednolitość sprawozdań UFK. Rozporządzenie gwarantuje też klientom, że sprawozdania publikowane będą w zrozumiałej dla nich formie.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: