Zmiany w ustawie o ewidencji ludności

Samorząd

Rada Ministrów przyjęła wczoraj, 13 grudnia 2011 roku, zmiany dotyczące ustawy o ewidencji ludności. Miała ona obowiązywać od początku 2012, jednakże została przesunięta o rok.

0039

Rada Ministrów przyjęła wczoraj, 13 grudnia 2011 roku, zmiany dotyczące ustawy o ewidencji ludności. Miała ona obowiązywać od początku 2012, jednakże została przesunięta o rok.

Przesunięcie terminu ustawy na 1 stycznia 2013 roku spowodowane jest względami organizacyjnymi i technicznymi. Proces ewidencji ludności polega na wprowadzeniu danych do rejestru PESEL. Aktualnie proces ten jest bardzo skomplikowany, ponieważ pośredniczy w nim wiele instytucji. Informacje trafiają do urzędu stanu cywilnego, następnie do organu ewidencji ludności, wojewody i w finale do rejestru PESEL.

Projekt nowej ustawy ma na celu wprowadzenie bezpośredniej komunikacji z rejestrem. System ma połączyć kilka tysięcy użytkowników co jest procesem skomplikowanym i wymaga precyzji. Odsunięcie terminu wejścia w życie ustawy o rok pozwoli na bezawaryjne wprowadzenie i działanie systemu.

źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: