Zmiany w zarządzie ARiMR

Tylko u nas

Maria Fajger została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa ARiMR 15 stycznia 2016 r. Na stanowiska wiceprezesów wybrani zostali: Halina Szymańska oraz Karol Tylenda.

Maria Fajger została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa ARiMR 15 stycznia 2016 r. Na stanowiska wiceprezesów wybrani zostali: Halina Szymańska oraz Karol Tylenda.

Maria Fajger jest inżynierem rolnictwa, absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracowała jako dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Była również kierownikiem działu ekologii i ochrony środowiska i zastępcą dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pełniła także funkcję doradcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewody podkarpackiego.

Halina Szymańska ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2006-2008 kierowała Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym ARiMR w Szczecinie. Była burmistrz Łobza, a następnie starosta powiatu łobeskiego, jak również radna sejmiku woj. zachodniopomorskiego.

Karol Tylenda - absolwent Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej na kierunku Eksploatacja Maszyn i Marketing Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był zastępcą dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Pracował jako wiceprezes Elewatora Zbożowego Triticarr w Krupcu k. Krasnegostawu i makler giełdowy. Ma również doświadczenie samorządowe. W latach 2002-2008 członek zarządu woj. Podlaskiego, gdzie odpowiadał za wdrażanie funduszy unijnych i był radnym sejmiku województwa podlaskiego. Prowadzi ponadto gospodarstwo rolne w gminie Szepietowo.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Udostępnij artykuł: