Zmiany w zarządzie AXA TFI

Kadry

Maciej Bombol, dotychczasowy prezes zarządu AXA TFI oraz Katarzyna Kosior, członkini zarządu, zrezygnowali z zasiadania w zarządzie Towarzystwa. Na ich miejsce Rada Nadzorcza powołała Piotra Sztubę na stanowisko prezesa zarządu oraz Pawła Mizerskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Nowy zarząd będzie kontynuować dotychczasową strategię biznesową AXA TFI. Awans Pawła Mizerskiego, który w zespole zarządzających pracuje od początku istnienia TFI, ma również zapewnić ciągłość strategii inwestycyjnej, czyli podejścia do zarządzania pieniędzmi, które klienci powierzyli AXA.

Piotr Sztuba, nowy prezes, będzie odpowiedzialny za zarządzanie firmą, finanse i sprawy operacyjne. Wcześniej związany był z Grupą Ubezpieczeniową  Europa, gdzie był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym m. in. za działalność inwestycyjną. Wcześniej pełnił też funkcję głównego aktuariusza i dyrektora Departamentu Aktuarialnego, a także członka zarządu. Pracował również jako aktuariusz w Wielkiej Brytanii. Z rynkiem finansowym jest związany od 1997 roku. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 253, jest od 2001 roku aktuariuszem, zaś w 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych.

Paweł Mizerski, wiceprezes zarządu AXA TFI, będzie odpowiadał za wyniki funduszy inwestycyjnych. Z AXA związany jest od 9 lat, ostatnio na stanowisku zarządzającego funduszami dłużnymi w TFI oraz głównego ekonomisty Grupy AXA w Polsce. Niezmiennie będzie pełnił funkcję głównego ekonomisty. Paweł Mizerski jest laureatem wielu konkursów i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. W zeszłym roku został nagrodzony Alfą przyznawaną przez Analizy Online, a AXA Obligacji, którym zarządza, zdobył tytuł  najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych pod względem efektywności, czyli relacji zysku do ryzyka.

Źródło: www.analizy.pl

Udostępnij artykuł: