Zmiany w zarządzie Banku Spółdzielczego w Limanowej

Bankowość spółdzielcza / Kadry

30 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powierzeniu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Marcinowi Kozdroniowi, pełniącemu dotychczas funkcję Dyrektora Oddziału Limanowa.

Marcin Kozdroń
Marcin Kozdroń Fot. Bank Spółdzielczy w Limanowej

30 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powierzeniu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Marcinowi Kozdroniowi, pełniącemu dotychczas funkcję Dyrektora Oddziału Limanowa.

Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powierzeniu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Panu Marcinowi Kozdroniowi #BankSpółdzielczywLimanowej

Obecnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej reprezentowany jest przez:

  • Adama Dudka – Prezesa Zarządu Banku;
  • Stanisława Palucha – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. ekonomicznych;
  • Waldemara Żurka – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. handlowych;
  • Marcina Kozdronia – Wiceprezesa Zarządu Banku ds. operacyjnych.

Doświadczenie zawodowe

Marcin Kozdroń to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Ekonomii, Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) i studiów podyplomowych dla analityków bankowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dla księgowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj także: Bank Spółdzielczy w Limanowej − od 1877 roku związany z Ziemią Limanowską >>>

Posiada Europejskie Certyfikaty Bankowca:

  • The European Foundation Certificate in Banking – Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów i European Banking & Financial Services Training Association Asbl;
  • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej;
  • Europejski Certyfikat Bankowca IV – podnoszenie kwalifikacji kadry polskich banków – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Od września 2005 r. jest pracownikiem Banku Spółdzielczego w Limanowej. W roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Oddziału Limanowa. Dodatkowo od września 2016 r. pełni funkcję Członka Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, jako przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Udostępnij artykuł: