Zmiany w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Płońsku

Kadry

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Płońsku powołała Panią Wioletę Ciulińską, dotychczasowego Dyrektora ds. Ryzyka Bankowego oraz Pana Roberta Malinowskiego dotychczasowego Dyrektora ds. Sprzedaży na członków Zarządu Banku oraz przyjęła rezygnację z funkcji członka Zarządu Pani Alicji Plewińskiej.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Płońsku powołała Panią Wioletę Ciulińską, dotychczasowego Dyrektora ds. Ryzyka Bankowego oraz Pana Roberta Malinowskiego dotychczasowego Dyrektora ds. Sprzedaży na członków Zarządu Banku oraz przyjęła rezygnację z funkcji członka Zarządu Pani Alicji Plewińskiej.

Bank Spółdzielczy w Płońsku reprezentuje Zarząd w pięcioosobowym składzie:

  • Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu;
  • Barbara Szczypińska - Wiceprezes ds. Ekonomiczno - Finansowych;
  • Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych;
  • Wioleta Ciulińska - Członek Zarządu;
  • Robert Malinowski - Członek Zarządu.

Alicja Plewińska po rezygnacji z funkcji członka Zarządu nadal jest pracownikiem Banku i zajmuje stanowisko Dyrektora Oddziału w Dzierzążni.

ciulinska.wioleta.bs.plonsk.01.178x250

Wioleta Ciulińska jest absolwentką Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej oraz w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej na Akademii Finansów w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu regulacji i nadzoru bankowego. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca oraz certyfikaty z zakresu audytu wewnętrznego (CICA, QA, Audytora Wewnętrznego II stopnia).

Od stycznia 2008 r. jest pracownikiem Banku Spółdzielczego w Płońsku. Do końca 2012 r. pełniła funkcję Audytora wewnętrznego, od stycznia 2013 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Ryzyka Bankowego. Od 2014 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa pełniąc nadzór nad obszarem ryzyka, bezpieczeństwem w tym systemów informatycznych oraz systemem kontroli wewnętrznej. Powyższe obowiązki łączy z funkcją Członka Zarządu.

malinowski.robert.bs.plonsk.01.190x250

Robert Malinowski - absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada Europejski Certyfikat  Bankowca. Pracę rozpoczynał w Kredyt Banku PBI S.A., w zespole kredytowania podmiotów gospodarczych. W latach 1998 - 2004 związany był z Bankiem BPH S.A.

W Banku Spółdzielczym w Płońsku jest zatrudniony od stycznia  2005 r. Do  końca marca 2013 r. piastował stanowisko Dyrektora Oddziału w Ciechanowie.  Od kwietnia 2013 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży w Centrali Banku. Od 2014 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu, pełniąc nadzór nad obszarem wsparcia sprzedaży, marketingiem i publik relations. Powyższe obowiązki łączy z funkcją Członka Zarządu.

Źródło www.bsplonsk.pl

Udostępnij artykuł: