Zmiany w zarządzie BGK

Bankowość

Minister Finansów, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 marca 2016 r., odwołał Dariusza Kacprzyka z funkcji prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dniem 7 marca 2016 r.

Minister Finansów, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 marca 2016 r., odwołał Dariusza Kacprzyka z funkcji prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dniem 7 marca 2016 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na wniosek Ministra Finansów powierzyła obowiązki prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosławowi Pankowi z dniem 8 marca 2016 r.

Ponadto Rada Nadzorcza na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa odwołała z dniem 3 marca 2016 r. Radosława Stępnia z funkcji wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa oraz Andrzeja Ladko z funkcji wiceprezesa Zarządu z dniem 9 marca 2016 r.

Źródło: BGK

Udostępnij artykuł: