Zmiany w zarządzie BNP Paribas Real Estate

Kadry / Tylko u nas

Zarząd BNP Paribas Real Estate, w związku z coraz większym zapotrzebowaniem klientów na multidyscyplinarne wsparcie, a także planami rozwoju firmy, został rozszerzony o kilka osób. Zmiany nastąpiły także w kadrze zarządzającej poszczególnymi liniami biznesowymi.

Zarząd BNP Paribas Real Estate, w związku z coraz większym zapotrzebowaniem klientów na multidyscyplinarne wsparcie, a także planami rozwoju firmy, został rozszerzony o kilka osób. Zmiany nastąpiły także w kadrze zarządzającej poszczególnymi liniami biznesowymi.

- Nowa struktura zarządu firmy została dopasowana do wieloletnich planów rozwoju naszej organizacji. Wszystkie zmiany w strukturze zostaną wdrożone do końca 2014 roku - powiedział Thierry Laroue-Pont, Chief Executive Officer w BNP Paribas Real Estate.

W BNP Paribas Real Estate istnieją dwa piony zarządcze: Zarząd - Management Board oraz Poszerzony Zarząd - Extended Management Board. Obu przewodniczy Thierry Laroue-Pont. Definiują one strategię firmy w zgodzie z decyzjami podjętymi przez radę nadzorczą. Zarząd oraz poszerzony zarząd ustalają sposób realizacji wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów oraz ich adaptację do poszczególnych linii biznesowych.

Skład Zarządu:

 • Barbara Koreniouguine, Deputy Chief Executive, która jest odpowiedzialna za property development na rynkach mieszkaniowym i komercyjnym,
 • Henri Faure, Deputy Chief Executive, który jest odpowiedzialny za Investment Management oraz organizację centralnych funkcji,
 • Lauric Leclerc, Deputy Chief Executive, który jest odpowiedzialny za Property Management.

Skład Poszerzonego Zarządu:

 • Piotr Bieńkowski, Chief Executive Officer, BNP Paribas Real Estate w Niemczech,
 • John Slade, Chief Executive Officer, BNP Paribas Real Estate w Wielkiej Brytanii,
 • Pascal Maury, Deputy Managing Director, odpowiedzialny za Human Resources i Komunikację,
 • Dominique Jones, Deputy Managing Director, odpowiedzialna za Finanse, IT, Zakupy oraz Organizację Pracy.

Poza Poszerzonym Zarządem istnieje jeszcze Komitet Dyrektorów. Jego członkowie są odpowiedzialni za nadzór operacyjny nad liniami biznesowymi, a także za implementację działań wyznaczonych przez Zarząd, koordynację współpracy pomiędzy różnymi liniami biznesowymi, a także za rozwój biznesu.

Skład Komitetu Dyrektorów:

 • Bruno Pinard, Managing Director Commercial Property Development,
 • Pascal Beaubois, Managing Director, Residential Property Development,
 • Laurent Boucher, Executive Chairman of Advisory France,
 • Aymeric Le Roux, Operational Director, International Advisory,
 • Csongor Csukas, International Director, odpowiedzialny za Property Management na rynkach niekluczowych,
 • Catherine Papillon, Communications & CSR Director,
 • Laurent Pavillon, Marketing & Business Development Director,
 • Sylvie Lemaire, Global Head of Legal Department,
 • Vincent Flamant, Global Head of Compliance & 2OPC,
 • Christophe Pineau, International Research Director.

źródło: www.propertynews.pl

 

Udostępnij artykuł: