Zmiany w zarządzie Domu Maklerskiego WDM SA

Kadry / Tylko u nas

30 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego WDM SA podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu spółki Szymona Urbańskiego na funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

30 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego WDM SA podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu spółki Szymona Urbańskiego na funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Szymon Urbański ukończył Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest absolwentem prestiżowych studiów Master Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od maja 2010 r. do chwili obecnej jest Kierownikiem Działu Rynku NewConnect w spółce WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A., a także od czerwca 2013 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Astoria Capital S.A.

Szymon Urbański jest ekspertem w zakresie funkcjonowania zorganizowanych systemów obrotu, w szczególności rynku NewConnect oraz alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził oraz nadzorował kilkanaście projektów upublicznienia spółek. Od początku swojej kariery zawodowej doradza przedsiębiorstwom notowanym na GPW (w tym także spółkom zagranicznym) w zakresie ich funkcjonowania w obrocie publicznym, wypełniania obowiązków informacyjnych oraz prowadzenia relacji inwestorskich. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Źródło: ESPI

 

Udostępnij artykuł: