Zmiany w Zarządzie Globe Trade Centre

Kadry / Wiadomości

Od 1 czerwca 2013 roku Alain Ickovics, decyzją Rady Nadzorczej, obejmie funkcję Prezesa Zarządu Globe Trade Centre.

Od 1 czerwca 2013 roku Alain Ickovics, decyzją Rady Nadzorczej, obejmie funkcję Prezesa Zarządu Globe Trade Centre.

Alain Ickovics do tej pory był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Do 31 maja złoży rezygrację z dotychczasowej funkcji a jego miejsce zajmie Shouky Oren.

Alain Ickovics posiada tytuł B.S.C. Industrial Engineering na Israel Institute of Technology oraz uzyskał tytuł M.B.A. na Columbia University Graduate School of Business. W latach 1984 - 1990 był zastępcą dyrektora Citibank N.A. w Nowym Jorku. Od 1990 do 2001 roku był dyrektorem zarządzającym Talladium International Investments N.V. w Belgii.

W latach 1994-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Od 1990 r. jest dyrektorem zarządzającym Development Sources International S.A. w Belgii. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej TBIH Investments NV w Holandii.


Źródło: www.gtc.com.pl

Udostępnij artykuł: