Zmiany w zarządzie HSBC

Kadry

Rada Nadzorcza HSBC banku podjęła decyzję o powierzeniu Michałowi Mrożkowi stanowiska Prezesa. Obowiązki pełnił będize od początku 2015 roku. Na stanowisku zastąpi Janusza Dedo, który obowiązki prezesa pełnił przez 8 lat.

Rada Nadzorcza HSBC banku podjęła decyzję o powierzeniu Michałowi Mrożkowi stanowiska Prezesa. Obowiązki pełnił będize od początku 2015 roku. Na stanowisku zastąpi Janusza Dedo, który obowiązki prezesa pełnił przez 8 lat.

Michał Mrożek ma 25-letnie doświadczenie w pracy w bankowości. Pracował w Citibanku na różnych stanowiskach menedżerskich. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Biznesu Międzynarodowego w Nowym Jorku oraz Wiceprezesa Zarządu Citibank Handlowy w Warszawie, odpowiedzialnego za segment klientów instytucjonalnych. Wcześniej pracował w firmie doradczej Price Waterhouse (obecnie PwC), gdzie był zaangażowany w projekty prywatyzacyjne. Jest absolwentem Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, posiada dyplom ukończenia kierunku Handel Międzynarodowy i Finanse z wyróżnieniem. Został odznaczony Odznaką Honorową "Bene Merito" oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Do grona członków Zarządu HSBC Bank Polska S.A. dołącza również Dariusz Kucharski. Dariusz Kucharski jest Dyrektorem Zarządzającym Pionem Ryzyka (Chief Risk Officer). Odpowiada za zarządzanie ryzykiem kredytowym, kontrahenta, koncentracji, rezydualnym, operacyjnym i bezpieczeństwa informacji. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego Bankowości Komercyjnej. Pracę w HSBC Bank Polska S.A. rozpoczął w kwietniu 2005 roku, z doświadczeniem zawodowym zgromadzonym w dwóch innych międzynarodowych bankach i w renomowanej firmie konsultingowej. Dariusz Kucharski rozpoczyna pełnienie obowiązków Członka Zarządu z dniem 18 grudnia 2014 roku, jednocześnie kontynuując pełnienie obowiązków Dyrektora Zarządzającego Pionem Ryzyka banku.

Michał Mrożek i Dariusz Kucharski dołączą do dotychczasowych członków kierownictwa banku: Johna Rendalla (Wiceprezes Zarządu), Agaty Mroczek (Członek Zarządu) i Rafała Dziury (Członek Zarządu). Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Michała Mrożka na stanowisko Prezesa Zarządu, a Dariusza Kucharskiego - na stanowisko Członka Zarządu.

Źródło: www.ekonomia.rp.pl

Udostępnij artykuł: